Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

141. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2017. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nyelv és stílus

Büky László: Egy Weöres Sándor-vers szövegfelépítéséről – Gravitáció

Baranyiné Kóczy Judit: Mi a kulturális metafora?

Nyelv és iskola

Adamikné Jászó Anna: Humor, derű és bölcsesség az érvelésben Arany János epikája alapján

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya: A BEA beszélt nyelvi adatbázis tízéves fejlesztése és kutatási eredményei

Lantay Gyula: Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő tövek tárgyesete a magyar nyelvben

Agnieszka Veres-Guśpiel: A kontextuális tényezők hatása a virtuális használatú többes szám első személyű formák referenciális értelmezésére

Ludányi Zsófia: Korpuszneveink helyesírásáról

Szemle

Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába (Ismerteti: Istók Béla)

Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben (Ismerteti: Pethő József)

A Nyelvőr hírei

A Szabó T. Attila-ösztöndíj kuratóriuma: A magyar nyelv és a tudományok. Szabó T. Attila-ösztöndíj

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza