Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

141. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2017. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

A határon túliak államnyelvoktatásáról

Tolcsvai Nagy Gábor: Az államnyelv oktatása a határon túli magyar régiókban. Nyelvpedagógiai elemzés

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv tanítása szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákban. Általános helyzetkép

Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban

Kozmács István: A másik hazai nyelv oktatása Finnországban

Tolcsvai Nagy Gábor: Kisebbségiek államnyelvoktatása: amit a nyelvtudomány tehet

Nyelv és stílus

Balázs Géza: Török Gábor visszhangtalan stíluselmélete

A nyelvtudomány műhelyéből

Varga Mónika: „Az hol az haragrúl írsz” – Szöveg- és személyközi kapcsolatok jelzéseiről középmagyar levelekben

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A kopó fajtacsoport nevei

Szemle

Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére (Ismerteti: Horváth Péter)

A Nyelvőr hírei

Balázs Géza: Balassa Iván nyelvészeti munkássága

Tóth Etelka: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága 2015. évi tevékenysége

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza