Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

141. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2017. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Arany János emlékére

Tolcsvai Nagy Gábor: „Élő mesterünk” – diszkurzusban Arany János nyelvi világával

Pethő József: A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében

Simon Gábor – Tátrai Szilárd: „Tőlem ne várjon senki dalt” – Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében

Kocsány Piroska: Arany János verseinek német fordításairól

Nyelv és stílus

Szathmári István: A magyar reformáció nyelvi hatásáról

Balázs Géza: A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. Széchenyi István születésének 225., Arany János születésének 200. évfordulójára. Arany János: Széchenyi emlékezete

A nyelvtudomány műhelyéből

Kugler Nóra: A szószerkezet-csoportok, illetve a viszonyhálózat („szószerkezet-szövedék”) mintázatainak elkülönítése a magyar leíró nyelvészeti hagyományban

Imrényi András: Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében. A láncoktól a buborékokig

Szemle

Veszelszki Ágnes: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Aczél Petra: Kulcs az érveléshez – kulcs a meggyőzéshez

Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I–III. (Ismerteti: Büky László)

Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I–III. (Ismerteti: Pölcz Ádám)

Dürscheid, Christa – Frick, Karina: Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert (Ismerteti: Istók Béla)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Anyanyelvápolók Szövetsége és
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap   Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

  Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága  
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza