Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

140. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2016. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Vig István: A kroatista Hadrovics László. Egy gazdag életmű néhány vonása

Nép és nyelv

Brenner Koloman: Mi befolyásolja a német nyelvjárások használatát az elektronikus médiában?

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 6.

Nyelv és stílus

Simon Gábor: A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése

Büky László: Motívumrend egy Füst Milán-versben

A nyelvtudomány műhelyéből

Szili Katalin: Az érzelmeket kifejező igékről, különös tekintettel aspektuális jellemzőikre

Horváth Péter: A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban

Kisebb közlemények

Pusztay János: Terminológia és nyelvmegőrzés

Szemle

Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához (Ismerteti: Balázs Géza)

Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben (Ismerteti: Balázs Géza)

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról (Ismerteti: Büky László)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza