Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

139. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2015. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bárdosi Vilmos: Egy készülő magyar frazeológiai etimológiai szótár elé

Nép és nyelv

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 2.

A nyelvtudomány műhelyéből

Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes: A tetszikelés szociokulturlis értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban

Horváth László: A sakknyelv az Értelmező szótárban

Veszelszki Ágnes: Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógifek

Csépány Nikoletta: Egy életmódkalauz szövegének retorikai elemzése és a felnőttek szövegértő olvasása

Szó- és szólásmagyarázatok

Balázs Géza: A rézfaszú bagoly

Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei I.

Szemle

Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (Ismerteti: Pethő József)

Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája (Ismerteti: Heltainé Nagy Erzsébet)

Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz (Ismerteti: Fülöp László)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza