Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

138. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2014. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nyomárkay István: Verbőczy István Hármaskönyvének magyar és horvát fordítása I.

Nyelv és stílus

Putz Orsolya: A figyelemmel kapcsolatos konstruálási műveletek szerepe Trianon konceptualizálásában

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya: Szublexikális nyelvbotlások jellemzői a spontán beszédben

H. Varga Márta: Szemantikai differenciálódás a névszók többes számában

Laczkó Mária: Hezitálássorozatok a spontán beszédben: gyakoriság, forma és funkció

Szőke Bernadett: Újabb kutatások az értelmezőről

Tóthfalussy Zsófia: A paragrafusjelek funkciója a magyar kódexekben

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Erdei gyümölcsök III. Fajnevek a Crataegus nemzetségben

Szemle

Kemény Gábor: Anyanyelvi séták a szavak ösvényein. Grétsy László két könyve szavaink eredetéről, használatáról, változásairól

Horváth Márta (szerk.): A művészet eredete. Kultúra, evolúció, kogníció (Ismerteti: Simon Gábor)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza