Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

138. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2014. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Kugler Nóra: A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó?

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A rajongók – Rajongók. Kemény Zsigmond regényének és Móricz Zsigmond átdolgozásának összehasonlítása kvantitatív módszerrel

Nyelv és iskola

B. Fejes Katalin: Vizuális és akusztikus. Ady Endre: Az Idő rostájában című versének kreatív megközelítése

A nyelvtudomány műhelyéből

Veszelszki Ágnes – Parapatics Andrea: A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon

Horváth Péter: Séma és konstruálás történeti tárgyú elbeszélő szövegekben

Komlósi Boglárka: Most ironizálsz? Az irónia és az irónia kulcsingerei a különböző nyelvi szinteken

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Erdei gyümölcsök II/2. Fajnevek a Rosa nemzetségben

Szemle

Thoroczkay Miklósné: Beszédtechnikai gyakorlókönyv (Ismerteti: Laszkács Ágnes)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Magyar Tudományos Akadémia
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza