Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

137. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2013. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Tolcsvai Nagy Gábor: A határtalanítás az Osiris idegen szavak szótárában és a szókészlet

Gósy Mária: Feltevések és tények az egy szó kiejtéséről

Nyelv és stílus

A. Molnár Ferenc: Gárdonyi Géza Isten rabjai című regénye és a kódexek

Balázs Géza: „Az égő szótár”. Elemi formák feltalálása

Nép és nyelv

Tóth Katalin: Az el- igekötős igék jelentései Nyitragerencsér nyelvjárásában

A nyelvtudomány műhelyéből

Szabó József: A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben III.

Ágoston Mihály: A magyar főnévi igenév mai köznyelvi alakrendszere

Szemle

Gunther Kress–Theo van Leeuwen: Reading Images (Ismerteti: Virág Ágnes)

A Nyelvőr hírei

Kocsány Piroska: Metszésponton a szöveg

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Magyar Tudományos Akadémia
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza