Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

135. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2011. október-december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Gósy Mária – Bóna Judit: Beszédfolyamatok monitorozása

Beregszászi Anikó – Csernicskó István: A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A szöveganyag nyelvisége – plusz valami más… (Weöres Sándor: Via vitae)

Büky László: (Lírai) enni- és innivalók Füst Milán verseiben

Nyelv és iskola

Laczkó Mária: Óvodások és kisiskolások spontán mondatalkotási folyamatai

A nyelvtudomány műhelyéből

Károly Krisztina: Sajtószöveg és fordítás. A topikszerkezet és a hírtartalom viszonya újságcikkek fordításában

Szili Katalin: A felszólító módról pragmatikai aspektusból I.

Halm Tamás: A nyelvi változás formális modellezése

Szó- és szólásmagyarázatok

Bárdosi Vilmos: Kolumbusz tojása

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez II.

Szemle

Nemesi Attila László: Az alakzatok kérdése a pragmatikában (Ismerteti: Dér Csilla)

Pomozi Péter (szerk.): Navigare humanum est. Pusztay János hatvanadik születésnapjára (Ismerteti: Németh Szilvia)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza