Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

135. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2011. július-szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bańczerowski Janusz: Az információk fontosságát jelző metatextémák

Bölcskei Andrea: A szabványügy és a magyar nyelv

Nyelv és stílus

Simon Gábor: : Referenciális állványzatépítés – a rím pragmatikai motiváltságáról

Kiss Margit – Tüskés Gábor: A Mikes-szótár. Kutatási beszámoló

A nyelvtudomány műhelyéből

Horváth László: Történeti korpuszvizsgálat a hangrendi illeszkedés köréből

Bodányi Ákos: Ami az x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól

Hargitai Evelin: „Én ilyen luzofónius magyar beszélek.” A magyarországi portugál ajkú diaszpóra nyelvhasználatáról

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János:Gyümölcsneveinkhez I.

Szemle

Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban (Ismerteti: Slíz Mariann)

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika (Ismerteti: Pethő József)

Szikszainé Nagy Irma: Stíluselemzés – stílusértékelés – stílusművelés (Ismerteti: Pethő József)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza