Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

135. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2011. április-június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Zsilinszky Éva: Benkő Loránd (1921–2011)

Bańczerowski Janusz: A szövegbe bevezetendő információkat episztemikus szempontból jellemző metatextémák

Kertes Patrícia: A diskurzusjelölők funkciója érvelő érettségi szövegekben

Nyelv és iskola

Gósy Mária – Horváth Viktória: Eltérő beszédpercepciós működések az iskoláskor kezdetén

A nyelvtudomány műhelyéből

Szabó József: A történeti mondák néhány típusa a Tapolcai járás földrajzi neveiben

Pethő József: A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban

Polcz Károly: Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában

Svindt Veronika: Az afázia funkcionális pragmatikai megközelítése

Beke András: Szókezdetek automatikus osztályozása spontán beszédben

Rácz János: Népi növényneveinkhez

Szemle

Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon (Ismerteti: Varga Józsefné Horváth Mária)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza