Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

134. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2010. október-december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Kiss Jenő: Előzetes az Új magyar nyelvjárási atlasz szociolingvisztikai tanulságaiból

Eklics Kata – Huszár Ágnes: Válaszkikerülési stratégiák politikusinterjúkban és az ellenük való védekezés

Nyelv és iskola

Jakab István: A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei

A nyelvtudomány műhelyéből

Szathmári István: Hogyan alapozta meg Révai Miklós az alakzatok magyar elnevezésrendszerét?

Horváth László: Az első magyar sakk-könyv etimológiai statisztikája

Boronkai Dóra: A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

Boross Viktor: TEST – TÉR – JELENTÉS 2.

Nádasdi Péterr: Egy a nominális elemen személyjelölt jelzői tagmondat régen és ma – esettanulmány

Keszler Borbála: Névmás – névmási jelentés

Kisebb közlemények

Bencédy József: Új nyelvhasználat felé?

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Érdekes növénynevek VII.

Mokány Sándor: A Fattyúpaptól a pásztorkáig

Szemle

Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminőség, különös tekintettel a magyar nyelvre (Ismerteti: Pete István)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza