Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

134. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2010. július-szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A szövegen belüli átfogalmazást bevezető metaoperátorok (= metatextémák)

Sólyom Réka: Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése

Nyelv és stílus

Heltainé Nagy Erzsébet: A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben –a sinkai személynevekben

A nyelvtudomány műhelyéből

Bartha Csilla – Hámori Ágnes: Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban

Horváth László: Sakknyelv, Kéziszótár, Nagyszótár

Bóna Judit: Beszédtervezési folyamatok az életkor és a beszédstílus függvényében

H. Varga Márta: A -(V)s képző produktivitásáról

Laczkó Mária: „Kivi vok, mien 5let muxik” – Az SMS-ek rövidítéseinek megértéséről

Szemle

Kontra Miklós – Bakró Nagy Mariann (szerk.): Nyelvészetről egyes szám első személyben (Ismerteti: Büky László)

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe (Ismerteti: Veszelszki Ágnes)

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig (Ismerteti: Pethő József)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza