Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

134. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2010. április-június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Nyomárkay István: Filológiánk tegnap és ma

Gósy Mária – Beke András: Magánhangzó-időtartamok a spontán beszédben

Szili Katalin: Kosztolányi nyelvművelődési tevékenységéről (Születésének 125. évfordulója kapcsán)

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A metaszövegről és az intertextuális metaszövegbeli operátorokról

Szabó József: Régi korok emléke Tolna megye földrajzi neveiben

Tátrai Szilárd: Áttekintés a deixisről

Szó- és szólásmagyarázatok

Wacha Imre: Vicc eredetű szólások, közhelyek

Hahn Judit: Honlap, weblap, webhely: terminusok útvesztőjében

Szemle

Sebestyén Árpád: Szülőföld és nyelvi hagyomány. Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból (Ismerteti: Szabó József)

Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (Ismerteti: Csízy Katalin)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza