Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

133. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2009. október-december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar segédige + igenév szerkezet szemantikája

Biró János: Az igei alaptagú határozós szerkezetek -ás, -és képzős alakjainak írásmódja

Nyelv és stílus

Büky László: Hírértékviszonyok egy költői szövegműben

Jobst Ágnes: A HARC metafora szerepe az '50-es évek politikia köznyelvében

Nyelv és iskola

Laczkó Mária: Középiskolai tanulók beszédének temporális jellemzői

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A cím mint a legkisebb metaszöveg

Székely Gábor: Reflexiók „A fokozás mibenlétéről”

Pintér Lilla: A mondatértékű bővítmények típusai a magyar nyelvben

Szó- és szólásmagyarázatok

Szabó József: Még egyszer a bosnyáknyakú származékszó magyarázatáról

Szemle

Bozsik Gabriella (szerk.): Két évtized a helyesírásért (Ismerteti: Szikszainé Nagy Irma)

Pethő József: V. Raisz Rózsa két új kötetéről

Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika (Ismerteti: Pethő József)

Misad Katalin: Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok (Ismerteti: Lőrincz Julianna)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza