Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

132. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2008. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében

Szili Katalin: Édes hazánktól Magyarországig

Nyelv és stílus

Elekfi László: Stílus- és verssajátságok egy „ronda” remekműben

Szathmári István: Verseghy nyelvi-stilisztikai nézetei Értekezés a Szentírás magyar fordításáról… című utolsó munkájában

Nyelv és iskola

Vallent Brigitta: Beszélt nyelvi hatások a középiskolások fogalmazásaiban

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária–Gyarmathy Dorottya: A nyelvhasználati változás egy jelensége

Balázs Géza: Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegaltípusok

Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemző: a témaismétlő szerkezet csevegésszövegekben

Szemle

Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről (Ismerteti: Zimányi Árpád)

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik (Ismerteti: A. Jászó Anna)

Zimányi Árpád: Nyelvhasználat, nyelvváltozás (Ismerteti: V. Raisz Rózsa)

Krékits József: Felszólító performatív beszédaktusok. A „beavatkozás” igéi (Ismerteti: Németh T. Enikő)

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza