Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

130. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2006. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Hámori Ágnes: Dominancia és barátságosság a Kulcsár-kihallgatáson

Érsok Nikoletta Ágnes: Szóbeliség és/vagy írásbeliség

Zimányi Árpád: A befejezett melléknévi igenév állítmányi szerepének szemantikája és pragmatikája

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei

Gósy Mária–Markó Alexandra: Szegmentumsorok hibás kivitelezése a beszédprodukcióban

Nemesné Kis Szilvia: „Lovakrul”

Szemle

Minya Károly: Rendszerváltás – normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig (Ismerteti: Kemény Gábor)

Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000–1031) (Ismerteti: Fodor István)

Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár (Ismerteti: Sebestyén Árpád)

Az alakzatok világa 11–15. Sorozatszerkesztő: Szathmári István (Ismerteti: Szabó Zoltán)

A Nyelvőr hírei

Szathmári István: „Légy tudatában értékeidnek!” A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny értékelése, Győr, 2005. ápr. 24.

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2005. évi munkájáról

Nagy L. János: A magyar helyesírás ünnepe Gyulán

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza