Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

129. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2005. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Kiss Jenő: Népnyelv és népnyelvkutatás

Jakusné Harmos Éva: A kereskedelmi és a politikai propaganda nyelvi eszközei

Nyelv és stílus

Szabó Zoltán: Egy lehető szövegstilisztikáról

Balázs Géza: József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése. Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat

Nyelv és iskola

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna: Az intertextualitás tanításának lehetősége

A nyelvtudomány műhelyéből

Heltai Pál–Gósy Mária: A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra

Bańczerowski Janusz: A kötőszók mint metaszövegbeli operátorok

D. Mátai Mária: A szófajtörténet történeti problematikája

Imre Angéla: Különböző műfajú szövegek szupraszegmentális jellemzői

Kisebb közlemények

A. Molnár Ferenc: József Attila-kommentárok

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza