Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

129. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2005. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Deme László: A nyilvános megszólalás kultúrája

Bańczerowski Janusz: A „mond” komponenst tartalmazó metaszövegbeli operátorokról

Szili Katalin: A be igekötő jelentésváltozásai II.

Dömötör Adrienne: Tegezés/nemtegezés, köszönés, megszólítás a családban

Nyelv és iskola

Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd kérdésalakzatai II.

Nép és nyelv

Rácz János: Összetett növényneveink -előtaggal

A nyelvtudomány műhelyéből

Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvtan: elmélet és gyakorlat

Sz. Hegedűs Rita: Újabb érvelés az ideje szóalak infinitivusi bővítmények birtokos jelzői szerepe mellett

Szó- és szólásmagyarázatok

Balázs Géza: Gumipitypang, gumivasút

Szemle

Beregszászi Anikó és Csernicskó István: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról (Ismerteti: Kolláth Anna)

Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata (Ismerteti: Maróti Orsolya)

A Nyelvőr hírei

Szabó József: Beszámoló a 9. bajor-osztrák nyelvjárási konferenciáról

Folyóiratunknak ez a száma a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza