Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

128. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2004. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz–Bárdosi Vilmos: A „haza” fogalma a világ magyar nyelvi képében

Horváth László: A gyűjtőnév irányította egyeztetésről

Nép és stílus

Szabó Zoltán: Az „irányzatiság” mint egy lehető stilisztikai vizsgálati elv. A stílustörténet mint alkalmazott diszciplína

Balázs Géza: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata

Nép és nyelv

Rácz János: A soknevű sulyom, zsurló és csormolya

Nyelv és iskola

Markó Alexandra: A fonetika oktatása Európában

A nyelvtudomány műhelyéből

Balogh Judit: Az értelmezős szerkezet helye a szintagmák között II.

Nádas Tímea: A határozói igeneves figura etymologicák grammatikai vizsgálata

Lengyel Zsolt: Az írott nyelv mint az elsajátítás tárgya

Szemle

Bárdosi Vilmos (főszerk.): Magyar szólástár (Ismerteti: Morvay Károly)

Elekfi László–Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása (Ismerteti: Bencédy József)

Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és gyakorlata (Ismerteti: Kabán Annamária)

A Nyelvőr hírei

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2003. évi munkájáról

Gráczi Tekla Etelka–Horváth Viktória: A fonetika a felsőoktatásban

A Nyelvőr hírei

Pásztor Emil: A Bükk-kel írásmód problémája

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza