Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

127. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2003. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Szépe György: Szende Aladár

Pusztai Ferenc: Lexikográfiai kérdések és válaszok az átdolgozott Magyar értelmező kéziszótárban

Lanstyák István: A Magyar értelmező kéziszótár a nyelvhelyesség fogságában

Nyelv és stílus

Tátrai Szilárd: Egy nem mindennapi elbeszélés. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Hatodik fejezet. Problémavázlat a narratívák szövegtipológiai megközelítéséhez

Nyelv és iskola

Antalné Szabó Ágnes: Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés az információ fogalmáról és terjedelméről

Gósy Mária–Kovács Magdolna: Nyelvi tudatosság, norma és rendszerkényszer a h esetében

Balogh Judit: Az értelmezős szerkezet helye a szintagmák között I.

Szó- és szólásmagyarázatok

A. Molnár Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom néhány szavának magyarázatáról

Szemle

Benkő Loránd: Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről (Ismerteti: Hajdú Mihály)

A Nyelvőr hírei

Elekfi László: Bodolay Géza

Bárczi Géza: Simonyi Zsigmond

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza