Következő szám
lőző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

126. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2002. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Péntek János: A nyelvi környezet és a helyesírás

Kiss Jenő: A nyelvjárások és az anyanyelvi nevelés

Ágoston Mihály: Anyanyelvtudatunk a mostani századfordulón

Grétsy László: A szaknyelvek megújításáért

Nyelv és stílus

Gáspári László: A gondolatalakzatok kérdéséről (az ismétlés)

Nép és nyelv

Rácz János: Madárneves összetételek a növénynevek terminológiájában III.

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A profilírozás mint nyelvészeti fogalom

Nádas Tímea: Hányféleképpen mondhatni?

Pete István: Strukturalista és strukturális nyelvleírás

Szó- és szólásmagyarázatok

Fekete Csaba: Zsoltár szavunk történetéhez

Szemle

Kemény Gábor: A szecesszióról és két új erdélyi könyvről

Bergman, Rolf–Nesius, Dieter (Hgs.): Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 1500 bis 1700 (Ismerteti: Somló Katalin)

Kabán Annamária (szerk.): Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia (Ismerteti: Kemény Gábor)

A Nyelvőr hírei

Tóth Szilárd: Mokány Sándor 70 éves

Antalné Szabó Ágnes: Az íráskultúra ünnepén. Beszámoló a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2002. évi Kárpát-medencei döntőjéről

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az Oktatási Minisztérium támogatásával jelent meg.

Oktatási Minisztérium
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza