Mártonfi-féle halandzsavers-generátor

  Ütemhangsúlyos sorpár
Balassi-versszak
Disztichon
Szapphói szakasz
Aszklépiadészi szakasz

   

Apám emlékére

Algoritmus:
Mártonfi Ferenc 1980. Nyelvészet és verscsinálás. In Horváth Iván–Veres András (szerk.): Ismétlődés a művészetben. Opus. Irodalomelméleti Tanulmányok 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 191–243.

Kódolás:
Mártonfi Attila, 2001.