A tevékenységről

A Nemzetiségi Táncházbarát Egyesület a Falkafolk együttes táncházában szerveződött. A zenekar tagjai, táncosok, és táncházasok az elmúlt évek alatt felhalmozott tudást kamatoztatni szeretnék, a széles közönség elé tárva a hazai nemzetiségek és a balkáni népek - zenén, táncon túlmutató - tradicionális értékeit.

         A Nemzetiségi Táncházbarát Egyesület megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy segít a hazai nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, szerb) népművészeti kultúrájának ápolásában, az élő hagyományok megmaradt értékeinek felkutatásában, közkinccsé tételében mind a kisebbségek, mind a többségi társadalom javára. Ezzel egyaránt szolgálni kívánja a kisebbségek identitásának megőrzését, másrészt az egymás értékeinek megbecsülésén alapuló harmonikus együttélést.

         A megalakuláskor vállalt célok érdekében az Egyesület kutatási, gyűjtési feladatot vállal, a meglévő információk feldolgozásával adatrendezést végez, folyamatosan gyűjti a hazai nemzetiségek néprajzi vonatkozású értékeit, felkutatja a még élő szokásokat, népzene- és néptánckincsét. Kifelé teljesen nyitott, tehát tudását másokkal is megosztja, tanácsadást is vállal, és természetesen elfogadja, ha mások ismereteikkel segítséget adnak a munkájához.

Együttműködik kisebbségi önkormányzatokkal, zenekarokkal, táncegyüttesekkel, néprajzos szakemberekkel, népzenekutatókkal. Emellett rendezvények, kulturális események szervezésével is kíván foglalkozni. Épp ezért rendszeresen tartanak olyan rendezvényeket, ahol a hazai nemzetiségiek ismerkedhetnek saját hagyományaikkal, művelhetik azokat, megismerhetik azok eredetét, az anyaországbeli párhuzamokat.

          Természetesen az Egyesület felkérésre máshol is szívesen rendez hasonló rendezvényeket. Az Egyesület vállalja görög, bolgár, vagy délszláv táncházak szervezését, vagy mindhármat együtt: nemzetiségi, balkán táncház, folkfesztivál megszervezését és lebonyolítását. Szakmai segítséget ad hasonló területen dolgozó zenekaroknak, társadalmi szervezeteknek ilyenek lebonyolításához.
Http:// www.c3.hu/~nemztanc