A közeljövő tervei

A közeljövőben tervezik, hogy szakmai tudásuk további elmélyítése érdekében kapcsolatokat építenek ki a balkáni országok tudományos területen dolgozó néprajzos, néptáncos szakembereivel, olyan intézetekkel és szervezetekkel, melyek e tradicionális kultúrákat kutatják. Így lehetőség nyílna, hogy a szakmai munkájuk, és a rendezvények még szélesebb körben szolgálják a közösségi és kulturális igények kielégítését.

A rendezvényeiket továbbfejlesztve az élet minden területét felölelő nemzetiségi néphagyományokkal bővítenék (népszokások, népi építészet, öltözködés, hétköznapi kultára, monda- és hiedelemvilág, népi konyhaművészet). A rendezvények keretében előadásokon, színpadi műsorokon keresztül ismerkedne a közönség a tudományosan feldolgozott kisebbségi néphagyományokkal. Nemcsak a fiatalokat gyűjtenék össze, hanem minden korosztályt, így biztosítva az egészséges társas érintkezést, a szokások megünneplését, vagy felelevenítését. Meghívnák a népi kultúra területén tevékenykedő iparművészeket, kiállítást, vásárt, műhely-bemutatót szervezve. Videoprogram gondoskodna a helyszínen fel nem vonultatható értékek bemutatásáról, például népi építészet, a táj, az anyaország látnivalóinak megtekintéséről.

Tervek között szerepel a gyerekeknek szánt nemzetiségi népzenei műsorokat és táncházak beindítása. A nemzetiségi gyermektáncház során a Falkafolk együttes közreműködésével a gyerekek játékos formában megismerkedhetnek néhány magyarországi nemzetiség (görög, bolgár, horvát, szerb) egyszerűbb táncaival, kis koncert során ízelítőt kapnak a rendkívül sokrétű és izgalmas népzenéjükből. A nemzetiségiek által használt hangszerek bemutatása, ritmusgyakorlatok egészítik ki a programot. A részvétel nem igényel semmilyen előképzettséget, a rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárul, ha a résztvevők nemcsak egy korosztályból verbuválódnak, hanem a gyerekek szüleikkel együtt vesznek részt.

Http:// www.c3.hu/~nemztanc