Alap

Tartalomjegyzék

 

 

 

 

Bevezetés

 

Üzletek

Közlekedési tér

Alapelvek

Mozgássérültek

 

Automaták

 

Kerekesszékhez kötött rokkantak

 

Pénztár

 

Kar- és kézsérültek

 

Rakodóterek

 

Látássérültek

 

Eladóterek

 

Vakok

 

Bútor

Megközelítés és parkolás

Fenntartott hely

 

Próbafülkék

 

Parkolás

Világítás és
tájékozódás

Világítás

 

Bejárat a parkolóból

 

Feliratok és jelzőtáblák

 

Ajtók, bejáratok, főbejárat

Egyéb

Felvonók

 

Lépcsők

 

Mozgólépcsők és mozgójárdák

 

 

 

A WC-k felszerelése

 

 

 

Telefon

 


Bevezetés

 

Számos rokkant és idős ember elkerülhető akadályokba ütközik az üzletek és bevásárlóközpontok látogatása, valamint a vásárlással összefüggő műveletek elvégzése során.

Mi azzal kívánunk hozzájárulni a rokkantak beilleszkedéséhez, hogy megteremtjük üzleteinkben annak a feltételeit, hogy a mozgássérültek, kerekesszékhez kötöttek, látássérültek, vakok és hallássérültek önállóan, külső segítség nélkül vásárolhassanak nálunk.

A rokkantaknak történő építés Svájcban elfogadott alapja az egységesen kidolgozott CRB 521 500-as norma. A svájci rokkantak szövetsége a szabványt továbbfejlesztette és kiegészítette saját kiadású kézikönyvével. Ezek az alapadatok tartalmazzák az általános minimális követelményeket, de nem közölnek speciális részleteket a különböző kategóriájú épületekre vonatkozóan. Az egyedi adatok mások egy uszoda, egy szálloda, egy iskola vagy egy üzlet esetében. Az itt lefektetett rendelkezések az általánosan elfogadott minimumon, a szabványokon és a kiegészítő ajánlásokon alapulnak.

* * *

A jelen ajánlat intézkedéseket javasol a kereskedelmi központok kialakítására, berendezésére és szervezésére, valamint a rokkantak tevékenységét akadályozó tényezők kiküszöbölésére vagy csökkentésére. Ha a javaslatokat a kellő időben, vagyis a tervezés kezdetétől fogva szem előtt tartják, a többletköltségek jelentéktelenek, vagy nincsenek is.

Minden svájci kantonban van ingyenes szakosított tanácsadó szervezet is, melynek feladata a rokkantak szükségleteinek megfelelő berendezésekkel kapcsolatos problémák megoldása. A szervezetek címe beszerezhető a rokkantakra adaptált berendezésekre szakosodott svájci központnál Zürichben.

A megfelelő beilleszkedést csak a rokkantak számára adaptált megoldások hiánytalan hálózata teheti lehetővé. Ennek a hálózatnak egyik összetevője a rokkantak szükségleteinek megfelelően kialakított üzlet.

 


Alapelvek

Mozgássérültek

Az idős és rokkan vásárlók - akik közt a mozgássérültek vannak a legtöbben - csak nehezen tudnak helyet változtatni, és gyakran járás közben is segítségre szorulnak (mankó, bot, stb.).

Az útegyenetlenségek, szintkülönbségek, lépcsők, meredek feljárók, hosszú útvonalak és csúszós burkolatok akadályozhatják a közlekedésüket.

 

Kerekesszékhez kötött rokkantak

Egyes vásárlók velük született testi fogyatékosság, betegség vagy baleset következtében csak kerekesszék segítségével tudnak helyet változtatni. A kialakításra vonatkozó előírásokban számolni kell a kerekesszék méretével és tulajdonosának manőverezési lehetőségeivel is. Sok kerekesszék elektromos meghajtással működik, vagy a tulajdonos kísérőre van utalva, s ez megnöveli a térszükségletet. Kívánatos lenne tehát, hogy bizonyos helyiségek (pl. WC, próbafülkék) a minimálisan elfogadottnál nagyobb méretűek legyenek.

 

Kar- és kézsérültek

A karok és kezek korlátozott mozgásának, pl. a fogási nehézségeknek oka lehet: az izomerő hiánya, túl rövid, hiányzó vagy deformált végtagok, merevség, fájdalommal járó mozdulatok, a mozgató izmok működési zavarai (remegés, izgalmi állapot, stb.)

 

Látássérültek

A látásélesség vagy a látómező csökkenése megnehezíti az építészeti környezet és a benne rejlő veszélyek észlelését.  

Alapelvek

- Nagyon jól olvasható betűtípust kell használni (Helveciát vagy ennek megfelelő minőségű betűt)

- Legalább 15 mm-es betűket kell használni. A 0,5 m távolságból még elolvasható betűméreteket a táblázat mutatja.

- Használjunk kontrasztos színeket.

- Felirat jó megvilágítása és jó elhelyezése.

- Kiálló akadályok (kiugró lépcsők, jelzőtáblák).

- Fluoreszkáló sávval kell jelezni azokat az akadályokat, amelyeket a csökkentlátók egyébként nehezen vennének észre.

 

Vakok

A vakokat hallható és tapintható információkkal kell vezetni.

Hallható információk

- Hallható jelek vagy hangjelzések (közlemények a felvonók megérkezésekor).

Tapintható információk

- Braille-írás

- Tapintással olvasható domborúbetűs jelek és szimbólumok, minimum 1 mm-es kidomborodással vagy bemélyedéssel; minimális betűméret 15 mm. Nagyon jól olvasható betűtípus (Helvetica vagy ehhez hasonló betűk).

A lábak és a fehér bot segítségével észlelhető információk

- Különböző struktúrájú talajburkolatok (figyelmeztetésképpen a lépcsők előtt).

- A gyalogos közlekedőtér útvonalán semmilyen elhelyezett vagy kiugró akadály nem lehet-

A jelzőtábla megengedett magassága a talajtól 2,10 m. Ha ez nem lehetséges, a jelzőtáblára fehér bottal kitapintható azonosítási szegélyt kell szerelni, a talajtól maximum 0,30 m magasan.

 

Megközelítés és parkolás

Fenntartott hely

Rokkantaknak fenntartott helyek

Minden nagy élelmiszer-áruháznál, áruháznál lennie kell a rokkantak számára fenntartott parkolóhelynek. Nagyobb parkolókban (50 férőhely felett) kettőnek. Többszintes parkolók minden szintjén egynek.

Helyfenntartás

A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyeket csak az erre jogosító engedéllyel ellátott jármű vagy rokkanttat szállító taxi vehetik igénybe. Ezeket a parkolóhelyeket el kell látni a ”Rokkantak számára fenntartott” jelöléssel, amelyet nyomatékosíthatunk kiegészítő felirattal is.

 

Parkolás

A parkolóhelyek szélessége

A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek szélessége nem lehet kevesebb 3,50 m-nél, amiből egy 1,20 m-es sáv a ki- beszállásra fenntartott terület.

A parkolóhelyek szintje

A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyeket vízszintes, sík felületen kell kijelölni (különben fennáll a veszély, hogy ha a kerék nincs rögzítve, a kerekesszék elgurul).

Automaták

Lehetővé kell tenni, hogy az automatákat a kerekesszékből is használni lehessen.

Az automaták kezelő és vezérlő berendezései nem lehetnek 1,40 m-nél magasabban.

Az automaták megközelítését nem akadályozhatják talapzatok vagy sorompók.

 

Jelzések

A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyeket a talajon sárga színnel kell jelölni, és jól látható jelzőtáblákkal észrevehetővé tenni.

Fenntartott területek

A nagy kereskedelmi központok előtt a taxiknak, kerekesszéket szállító taxiknak és a kísérőknek fenntartott, lehetőség szerint fedett helyeket a főbejárat közelében kell elhelyezni.

Parkolóházakban a parkolóhelyeket a bejárat, ill. a felvonók közelében kell elhelyezni.

 A parkolóhely elhagyása

A rokkant akadály nélkül hagyhassa el / közlíthesse meg a parkolóhelyet, útjában ne legyenek oszlopok, kisebb falfelületek vagy szegélyek, stb.

 

Bejárat a parkolóból

A feljárók lejtése

A fenntartott parkolóból a bejáratig vezető út mentén elhelyezett fel- lehajtók (rámpák) lejtésszöge ne haladja meg a 6%-ot.

A feljárók szintje

A vízelvezető lejtő legyen maga az út.

Az elkerülhetetlen oldalirányú lejtők lejtésszöge nem haladhatja meg a 2%-ot.

Burkolat

A burkolat legyen kemény és nedves időben is csúszásmentes.

Jelzés

Az útvonalat folyamatosan kell jelölni a rokkantak parkolóhelyétől a bejáratig, valamint a rokkantaknak fenntartott felvonókig és WC-ig.

 

Ajtók, bejáratok, főbejárat

Lépcső és küszöb nélkül

Az üzletek bejáratánál nem lehet lépcső és küszöb.

Feljárók

A bejáratok előtti rámpáknak minél enyhébbnek kell lenniük, maximum 6%-osnak, kivételes esetben 12%-osnak.

A 6%-nál nagyobb lejtésű rámpák mellé korlátot kell felszerelni, amely mindkét végén legalább 30 cm-rel hosszabb a rámpánál, és nem szakad meg, ha a rámpa iránya változik.

Bejáratok méretezése

Nyílás szélesség

Minden átjárónak, ajtónak, a pénztárhoz és pénztárablakhoz vezető közlekedőnek minimum 1,00 m szélesnek kell lennie.

Áthaladáshoz szükséges hely

Hozzávetőleges előírás kerekesszék használata esetén:

A + B = 2.00 m, ahol A méret az érkezési oldal helyiségének szélessége, B pedig az ajtótok belmérete.

A nyitáshoz szükséges hely

Az ajtó kilincses oldalán 0,45 - 0,60 m-es szabad terület szükséges az ajtótok és a fal vagy bútor között, hogy a kerekesszék használója manőverezés nélkül kinyithassa az ajtót maga felé.

Ha ez a szabad terület 0,60 m-nél kisebb, manővereznie kell.

Az ajtó nyitásához előtte a táblázat javaslatai szerinti méretek szükségesek:

Behúzó szerkezet

Az ajtó bezárását könnyítendő az ajtólapra behúzószerkezetet kell erősíteni a külső pántos oldalra.

Forgóajtók

A forgóajtók mellett mindig el kell helyezni egy felnyíló ajtót vagy a rokkantak igényei szerint kialakított tolóajtót.

Ezt az ajtót jelzéssel kell ellátni, és észrevehetővé tenni még a látássérültek számára is.

Üvegajtók, üvegfalak

Észrevehetővé kell tenni a közlekedőterekben elhelyezett függőleges üvegfelületeket (üvegajtók, üvegezett tolóajtók, kirakatok).

A jelzéseknek (pl. vízszintes szalagok) minimum 0,20 m széleseknek kell lenniük, és 1,00 és 2,00 m közti magasságban kell elhelyezni őket.

Padlóburkolatok

A bejáratnak és az előtérnek egyenletes, kemény burkolatúnak kell lennie, amely nedves időben is csúszásmentes.

Tájékozódás

A bejáratot és az előteret úgy kell berendezni, hogy az érkező jól tájékozódhasson és előre felismerje az esetleges balesetveszélyt.

- Az érkezés útvonalán kerülni kell a megtévesztő utakat, akadályokat (virágtartó, kerékpártároló, váratlan lépcső, stb.).

- Ajánlatos kontrasztos színeket használni a tájékozódás megkönnyítésére.

- Megfelelő erősségű világításra, érthető és jól olvasható feliratokra van szükség.

 

Lépcsők

A lépcsőket alkalmassá tenni arra, hogy a mozgáskorlátozottak és a látássérültek is használhassák.

Kerekesszékhez kötött rokkantaknak az általánosan kialakított lépcső akadály.

A lépcsők megfelelő kialakítása

- A szintkülönbség mértéke nem haladhatja meg a 175 / 280 mm-t.

- Teljes lépcsőfokok legyenek.

- A lépcsőnek ne legyen kiálló pereme.

- A talajburkolat legyen kemény, és nedves időben is csúszásmentes.

Korlát

Ha a lépcső több, mint 2 fokból áll, nélkülözhetetlen a korlát, lehetőleg mindkét oldalon. A korlátoknak könnyen megfoghatónak kell lenniük, átmérőjük minimum 34- 40 mm legyen.

Ha a lépcső tört karú, a pihenőnél nem szabad megszakítani a korlátot, amelynek mindkét végén legalább 30 cm-rel hosszabbnak kell lennie a lépcsőnél.

Jelzés

Az első és az utolsó lépcső előtt / után a burkolaton 1,00 méter hosszan színjelölést, és tapintással érzékelhető jelzést kell alkalmazni. A lépcsőfokok szegélyét jól láthatóan, kontraszttal kell kiemelni.

 

Üzletek

 

Közlekedési tér

Közlekedési szélessége

A közlekedő terekben a folyosók és a közlekedési útvonalak szélessége minimum 1,20 m.

Kialakítás

A kialakításnak, a színek alkalmazásának és a világításnak meg kell könnyítenie a látássérültek tájékozódását is.

Tájékoztató táblák

Könnyen észrevetető, még a látássérültek számára is jól olvasható irányjelző, tájékoztató táblákat és térképeket kell kihelyezni a közlekedőkben.

Biztonság

A minimális közlekedő sávban nem lehet semmiféle akadály.

Irányító vonalak

A talajra látható és tapintható jelzéseket kell tervezni, különösen az előtérben, a felvonók és a WC irányában, továbbá a lépcsők és mozgólépcsők előtt/után.

Bejárati biztonsági berendezések

Egyirányú bejárókat kell tervezni. A kizárólagos forgóajtókat ki kell cserélni, vagy melléjük egyirányú bejárókat elhelyezni.

Kosarak

A rokkantak és látássérültek vásárlását megkönnyítik a kerekesszékhez kötött kosarak.

Különleges bevásárlókocsik

Azokban a kereskedelmi központokban és üzletekben, amelyeket rendszeresen látogatnak kerekesszék használók, szükség van a kerekesszékhez kapcsolható bevásárlókocsikra.

 

Automaták

Automaták és raktározási helyek

A kávédarálóknak, az ital-automatáknak és más hasonló berendezéseknek a kerekesszékből is elérhetőknek kell lenniük; vezérlő/kezelő szerkezetük nem lehet 1,40, de inkább 1,20 m-nél magasabban.

Vezérlő és kezelő / működtető szerkezetek

A billentyűknek, kapcsolóknak és vezérlő gomboknak könnyen kezelhetőknek kell lenniük a kézsérültek (pl. reumások) részére is.

Nagy méretű, csúszásmentes és könnyen működtethető gombokra van szükség, amelyeknek az átmérője legalább 34-40 mm.

Használati utasítás

A jól olvasható használati utasítás és a különböző színek megkönnyítik a géphasználatot a látássérülteknek.

 

Pénztár

A rokkantaknak kialakított pénztár

A rokkantak szükségletei szerint kialakított pénztárt folyamatosan kell működtetni. Itt kérhetnek szükség esetén segítséget vagy felvilágosítást is a rokkant vásárlók. (A nagy kereskedelmi központokban az utóbbi célra külön szolgáltatást lehet bevezetni.)

Az átjáró szélessége

Az átjáró tényleges szélessége nem lehet 1,00 m-nél kevesebb, így a kerekesszék mellett egy kísérő is ki tud menni.

A pénztár megközelítése

A rokkantaknak kialakított pénztár megközelítésének és az áthaladásnak egyenes vonalúnak kell lennie, nem lehetnek benne kanyarodó szakaszok.

Jelzés

A különleges pénztárt jól láthatóan el kell látni ICTA egyezményes jellel és ”Pénztár” felirattal.

 

Rakodó / csomagoló

Pultok

A vásárlás utáni szolgáltatásokhoz alkalmazott pultoknak használhatóknak kell lenniük az álló és ülő vásárlóknak egyaránt, tehát a munkafelület magasságát illetően kompromisszumra van szükség.

- A munkafelület kívánatos magassága: a talajtól 1.00 m.

- A munkafelület maximális magassága: a talajtól 1,20 m.

- A munkafelület minimális magassága: a talajtól 0,70 méter, hogy a kerekesszék beférjen alá.

 

Eladóterek

Ne legyenek lépcsőfokok

Az árucikkek legyenek elérhetők anélkül, hogy a vásárló lépcsőfokokra lépne.

Az áru bemutatásánál vagy kiállításánál is kerülni kell az emelvényeket, illetve olyan módon szükséges elhelyezni őket, hogy az ne jelentsen balesetveszélyt.

Az átjárók szélessége

A polcok, bemutató emelvények, tartók és oszlopok közötti átjárók szélessége (a védőszegélyek közti teljes szélesség) nem lehet kevesebb 1,20 m-nél. (Közlekedőtér minimális mérete.)

A legfeljebb 1,00 m hosszú rövidebb átjárók sem lehetnek keskenyebbek 0,80 m-nél.

Úthálózat

A fő közlekedő utakat más színű és tapintású burkolattal kell ellátni, mint a többi felületet, így a látássérültek könnyebben tájékozódhatnak.

Tájékozódás

A formák és a világítás kontrasztjai általában megkönnyítik a látássérültek tájékozódását.

 

Bútor

Polcok, gondolák

A legtöbb mozgáskorlátozott (pl. reumás) vagy kerekesszék használó nem éri el a felső polcokra helyezett árut. A mindennap használatos árucikkeket az elérhető sávban, maximum 1.40 méter magasságban kell elhelyezni.

Könnyebben eléri a vevő (a gyerekek is) a függőleges egységben kirakott árut.

Az önkiszolgáló üzletekben vízszintesen elhelyezett (pl. zöldséges és gyümölcsös) polcoknál biztosítani kell, hogy kerekesszékkel is könnyen hozzájuk lehessen férni (Előre, hátra mozgás.), valamint a segédeszköz (kerekesszék) eltartásáról, a berendezés védelméről is gondoskodni kell.

Az ülő vásárló könnyebben eléri az egységekben elhelyezett árut (például ha az azonos cikkeket a polc közeli részétől hátrafelé sorakoztatják).

Védőperem

A polcok és bútorok védőpereme nem lehet 5 mm-nél magasabb.

A kis (kb. 5 mm-es) perem megakadályozza a tárgyak lecsúszását a polcról. Ez segítséget jelent azoknak a vásárlóknak, akik nehezen fogják meg az árut (pl. kézremegés, izommerevség, gyengeség vagy csökkentlátás miatt).

Vezérlőberendezések

Az árcédulát automatikusan kiadó mérlegeket és az önkiszolgáláshoz szükséges más berendezéseket a pult közvetlen kell elhelyezni, legfeljebb 1,40 m, de inkább 1,20 m magasságban.

Minden vezérlőberendezésnek és fogantyúnak csúszásmentesnek, elég nagy méretűnek, könnyűnek és könnyen kezelhetőnek kell lennie.

Legalább egy zacskó-automatát kell legfeljebb 1,20 m magasan rögzíteni a pult melletti felületen.

Pultkirakatok

A kirakatok kiszolgáló felülete nem lehet 1,20 m-nél magasabban (hogy a gyerekek, a kistermetű emberek és a kerekesszékhez kötött vásárlók is elérjék). A polcokat legalább 0,45 m magasságban kell elhelyezni.

 

Próbafülkék

Számuk

Minden próbafülkével ellátott osztályon lennie kell legalább egy fülkének, melyet a kerekesszék használathoz alakítottak ki.

Méretek

Szabvány szerinti kerekesszéket és egy vagy két segítő személyt figyelembe véve:

Bejárati szélesség: minimum 0,80 m

Hosszúság: minimum 1,40 m

Szélesség: minimum 1,20 m, de inkább 1,40 m.

Felszerelés

Tükrök: A próbafülkét két tükörrel kell felszerelni, egyet a hátsó falon, egyet valamelyik oldalsó falon kell fölszerelni.

A tükrök alsó éle maximum 0,40 méter magasságban, a felső él álló ember magasságára méretezett legyen.

Kapaszkodók: A vízszintes kapaszkodó 0,90 m magasságban legyen, ha lehet, az egész hátsó fal és a tükörrel szemközti fal mentén.

A tükörrel szemközti oldalfal közepére a talajtól 0,95 - 1,80 m között függőleges fogantyút kell tervezni.

Ülőhelyek: A próbafülke belsejében ne akadályozzák rögzített ülések és polcok a kerekesszékkel történő mozgást. Egy vagy két igen stabil, támlás szék legyen a fülkében, nagy, sík felületű ülőlappal.

Akasztók: A próbafülkét fel kell szerelni a normális magasságban elhelyezett akasztókon kívül a talajtól 1,20 m magasan elhelyezett akasztókkal is.

 

Világítás és tájékozódás

 

Világítás

Közlekedőtér

A közlekedőtereket olyan jól meg kell világítani, hogy az irányító vonalak, jelek láthatók legyenek.

Polcok, gondolák

Az árucikkek megvilágítása egyenletes legyen, ne vakítson.

Különösen fontos helyek

A világítással is segíteni kell, hogy a vásárló könnyen megtalálja és megközelítse a ki- és bejáratokat, folyosókat, felvonókhoz vezető utakat.

A lépcsők induló és érkező területeit különösen jól meg kell világítani, így is csökken a balesetveszély.

 

Feliratok és jelzőtáblák

Feliratok

A feliratokon és tájékoztató táblákon jól olvasható, nagy méretű betűtípusokat kell használni (pl. Helvetica). A feliratnak ki kell emelkednie a háttérből.

Jelzés

Bárhonnan könnyen észrevehető módon kell jelezni a rokkantak szempontjából különösen fontos berendezéseket, mint a kerekesszékkel megközelíthető felvonók, WC-k, telefon, feljárók és különleges bejáratok.

A megközelítés nemzetközi jele, ISA (International Symbol of Access)

A kerekesszékhez adaptált berendezéseket az ICTA (International Commission on Technology and Accessibility) nemzetközi jellel kell megjelölni.

Tapintással érzékelhető információk

A látássérülteknek és különösen a vakoknak tapintással érzékelhető módon (Braille írással vagy domborúbetűs vakírással) kell kiírni

- A lépcső indulásán és érkezésén az emeletet

- A felvonók előtt az emeletet.

 

Egyéb

 

Felvonók

A felvonóknak meg kell felelniük a ”Rokkantak igényeire adaptált szerkezet” norma előírásainak.

Fülke

Szélesség: 1,10 m

Mélység: minimum 1,40 m.

Aknaajtók és felvonófülkék

Szélesség; minimum 0,80 m.

Teleszkópos vagy központi nyitású tolóajtók

Az ajtók újrazárása kettős fotocella segítségével történik (kb. 0,13-es, a talajtól 0,74 m magasságban), és/vagy szenzorral a fehér bot érintésére.

A felvonó előtt rendelkezésre álló hely

Legalább 1,40 de inkább 2 m szélesnek kell lennie.

Az ajtómélyedés nem haladhatja meg a 0,50 m-t (szűkületi pont, az utasok ki- és beszállása).

Korlátok a fülkében

Ha lehet, a fülke mindhárom falára helyezzünk lekerekített, könnyen megfogható korlátot. A korlátnak 0,90 m magasságban kell lennie, a fülke falától legalább 35 mm távolságban.

A fülke kapcsolótáblája

Ha lehet, valamennyi gombot vízszintesen kell elhelyezni 1,00 m magasan, ha ez nem megoldható, a talajtól maximum 1,40 m-re, a fülke sarkától legalább 0,40 m távolságra.

Legyen bizonyos védőtávolság az emeleti hívógombok, valamint a Vészjelző, Ajtónyílás stb. funkció gombok között.

Az Indítógomb kapjon eltérő jelzést, és legyen könnyen azonosítható.

A gombokat domborúbetűs vakírással vagy a baloldalra helyezett Braille-írással is meg kell jelölni.

Az emeleteket hangjelzéssel vagy egyéb, vakok számára érzékelhető jelzéssel is ismertetni kell.

Emeleti kijelzőtábla

A hívógombokat 1,00 m magasan kell elhelyezni, ha ez nem lehetséges, maximum 1,40 m magasan.

A Fel/Le hívógomboknak nagyméretűeknek, könnyen felismerhetőnek és jól azonosíthatóknak kell lenniük.

A hívás legyen könnyen azonosítható.

A felvonó megérkezését hanggal is jelezni kell.

Az emelet kijelzésének jól láthatónak és esetleg tapintással érzékelhetőnek kell lennie.

Gombok

- Ne legyenek szenzoros gombok.

- Méretük legyen minim 25/25 mm.

- Feliratuk legyen minimum 15 mm-es nagyságú, jól látható betűtípusú, domborúbetüs, vakírással írt, legalább 1 mm-es kidomborodással vagy bemélyedéssel.

- Ne legyen folyóírás.

 

Mozgólépcsők és mozgójárdák (A mozgólépcső kellő gyakorlás után kerekesszékkel is használható)

Fel- és lelépés

A mozgáskorlátozottaknak és látássérülteknek mindig különösen kritikus művelet fellépni a mozgólépcsőre és lelépni róla. A mozgólépcső használatát megkönnyíthetik az alábbi intézkedések, melyekre már a tervezés és ajánlatkérés fázisában gondolni kell:

Világítás

A fellépő és kilépő sávot erősen meg kell világítani

Tapintással érzékelhető jelzés

A mozgólépcső kezdetét az első lépcsőfok előtt az emelet talajburkolatától eltérő anyagú, szerkezetű burkolattal kell jelezni.

Jelzés

A mozgólépcső fix és mozgó része közötti sávot ellentétes színű, bordázott jelzéssel kell láthatóvá tenni. (Az első mozgó lépcsőfokot befedő, gyári készítésű bordázott lappal.)

 

A WC-k felszerelése

Méretek, felszerelések

Hosszúság: minimum 1,80 m

Szélesség: minimum 1,65 m

WC-csésze: a helyiség hosszában helyezkedik el

WC-csésze faltól mért tengelytávolsága: 0,45 m

Mosdókagyló: tengelytávolsága a WC-csésze előtti részen: 0,55 m (a csapszerelvény így elérhető a WC használata után és ülő helyzetben)

Berendezés

A mosdókagyló szélessége minimum 35 cm (maximum 45 cm) lehet.

A szifon ne legyen szemmel látható. (Falba illesztett)

A falra L alakú kapaszkodót kell rögzíteni.

A WC-csésze szabad oldalára lehajtható fogantyút kell rögzíteni.

A falra erősített WC-csésze megfelelőbb a talapzaton állónál, de kiterjedése ne haladja meg a 65 cm-t. (Optimális szám)

A tükör alsó széle ne legyen magasabban, mint a padlótól 1,00 m-re.

Célszerű felszerelni egy konzolt, amely alatt elfér a kerekesszék.

Az akasztókat maximum 1,40 m magasan kell rögzíteni, optimális magasság: 1,20 m.

WC-k száma

Minden egészségügyi berendezés csoportban lennie kell legalább egy kerekesszékkel megközelíthető WC-nek.

Ezt a WC-t lehetőség szerint ott kell elhelyezni, ahol a többi mellékhelyiség van. Ha nem lehet a kerekesszékkel megközelítő WC-t a férfi oldalon is, a női oldalon is felszerelni, akkor a női oldalra kerül. (Magyarországon azonban a kétnemű WC csoport használatos. ”Unisex” elhelyezés, közvetlenül a folyosónál.)

Korlátozott adaptáció

Ha egy egészségügyi berendezésben nem lehet a normáknak tökéletesen megfelelő WC-t felszerelni, el kell helyezni legalább egy korlátozottan adaptált WC-t.

Szélesség: minimum 1,00 m

Ajtó szélessége: minimum 0,80 m

Kifelé nyíló ajtók

Az ajtót a WC-csészével szemben kell elhelyezni, hogy a kerekesszékkel elölről lehessen bemenni.

A falra L alakú fogantyút kell erősíteni.

Toalettasztal a bejáratnál

Legalább egy toalettasztalt alkalmassá kell tenni arra, hogy kerekesszékből használhassák.

A bejárat szélessége: minimum 80 cm.

A szifon ne legyen szemmel látható.

 

Telefon

Száma

A nyilvános telefonok közül legalább egynek elérhetőnek kell lennie kerekesszékből is.

Ezt a fülkét szabályozható erősítővel ellátott készülékkel kell fölszerelni.

Elhelyezés

A kerekesszékből elérhető telefont a főbejárat közelében kell elhelyezni, könnyen megtalálható és jól elérhető helyen.

Méretek / Magasság

(PTT norma)

Szélesség: minimum 1.20 m

Hosszúság; minimum 1,25 m

Magasság: A pénzérme bedobására szolgáló nyílás, a gombok stb. nem lehetnek magasabban, mint a talajtól 1,30 m-re.

A telefonkönyvek a talajtól 1,00 m magasságban lehetnek.

Világítás

A látássérülteknek fontos a jó megvilágítás