A Magyarországon elõfordult madarak jegyzéke

1997. december 31-ével bezárólag

(List of the birds of Hungary)

A vastagon szedett fajok esetében az elõfordulási adatokat az MME NB hitelesíti. A megfigyelésekrõl készítendõ jelentést az MMENB titkára részére kérjük megküldeni.

Species typed in bold are to be reported to the HCRC. For species marked with asterisks the date of observation and number of individuals are to be reported only if seen anywhere in Hungary (species marked with *), in the region of Hortobágy (marked with **) or in the region of Baranya county (marked with ***), otherwise all species in bold are to be reported along with a full description.

  Faj/Species – Megjegyzés/Comments

 

 1. Északi búvár (Gavia stellata)   Red-throated Diver
 2. Sarki búvár (Gavia arctica)   Black-throated Diver
 3. Jeges búvár (Gavia immer)   Great Northern Diver
 4. Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe
 5. Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)   Great Crested Grebe
 6. Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)   Red-necked Grebe
 7. Füles vöcsök (Podiceps auritus)   Slavonian Grebe
 8. Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)  Black-necked Grebe
 9. Kárókatona (Phalacrocorax carbo)   Cormorant
 10. Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)   Pygmy Cormorant
 11. Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus)   White Pelican
 12. Borzas gödény (Pelecanus crispus)   Dalmatian Pelican
 13. Bölömbika (Botaurus stellaris)   Bittern
 14. Törpegém (Ixobrychus minutus) Little Bittern
 15. Bakcsó (Nycticorax nycticorax)   Night Heron
 16. Üstökösgém (Ardeola ralloides)   Squacco Heron
 17. Pásztorgém (Bubulcus ibis)   Cattle Egret
 18. Zátonykócsag (Egretta gularis) Western Reef Heron
 19. Kis kócsag (Egretta garzetta)   Little Egret
 20. Nagy kócsag (Egretta alba)   Great White Egret
 21. Szürke gém (Ardea cinerea)   Grey Heron
 22. Vörös gém (Ardea purpurea)   Purple Heron
 23. Fekete gólya (Ciconia nigra)   Black Stork
 24. Fehér gólya (Ciconia ciconia)   White Stork
 25. Batla (Plegadis falcinellus)   Glossy Ibis
 26. Kanalasgém (Platalea leucorodia)   Spoonbill
 27. Rózsás flamingó (Phoenicopterus ruber) Greater Flamingo
 28. Bütykös hattyú (Cygnus olor)   Mute Swan
 29. Kis hattyú (Cygnus columbianus)   Bewick's Swan
 30. Énekes hattyú (Cygnus cygnus) Whooper Swan  1994 utáni adatok/after 1994
 31. Vetési lúd (Anser fabalis)   Bean Goose
 32. Rövidcsõrû lúd (Anser brachyrhynchus) Pink-footed Goose
 33. Nagy lilik (Anser albifrons)   White-fronted Goose
 34. Kis lilik (Anser erythropus) Lesser White-fronted Goose  Hortobágy régiója kivételével**
 35. Nyári lúd (Anser anser)   Greylag Goose
 36. Kanadai lúd (Branta canadensis)  Canada Goose
 37. Apácalúd (Branta leucopsis)   Barnacle Goose
 38. Örvös lúd (Branta bernicla)   Brent Goose
 39. Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)   Red-breasted Goose
 40. Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea)   Ruddy Shelduck
 41. Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)   Shelduck
 42. Fütyülõ réce (Anas penelope)   Wigeon
 43. Kendermagos réce (Anas strepera) Gadwall
 44. Csörgõ réce (Anas crecca)   Teal
 45. Tõkés réce (Anas platyrhynchos) Mallard
 46. Nyílfarkú réce (Anas acuta)   Pintail
 47. Böjti réce (Anas querquedula)   Garganey
 48. Kanalas réce (Anas clypeata)   Shoveler
 49. Márványos réce (Marmaronetta angustirostris)   Marbled Teal
 50. Üstökösréce (Netta rufina)   Red-crested Pochard
 51. Barátréce (Aythya ferina)   Pochard
 52. Cigányréce (Aythya nyroca)   Ferruginous Duck
 53. Kontyos réce (Aythya fuligula)   Tufted Duck
 54. Hegyi réce (Aythya marila)   Scaup
 55. Pehelyréce (Somateria mollissima) Eider
 56. Cifra pehelyréce (Somateria spectabilis)   King Eider
 57. Jegesréce (Clangula hyemalis  Long-tailed Duck
 58. Fekete réce (Melanitta nigra)   Common Scoter
 59. Füstös réce (Melanitta fusca)   Velvet Scoter
 60. Kerceréce (Bucephala clangula)   Goldeneye
 61. Kis bukó (Mergus albellus)   Smew
 62. Örvös bukó (Mergus serrator)   Red-breasted Merganser
 63. Nagy bukó (Mergus merganser) Goosander
 64. Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis) Ruddy Duck
 65. Kékcsõrû réce (Oxyura leucocephala)   White-headed Duck
 66. Darázsölyv (Pernis apivorus)  Honey Buzzard
 67. Barna kánya (Milvus migrans)   Black Kite
 68. Vörös kánya (Milvus milvus)   Red Kite
 69. Rétisas (Haliaeetus albicilla)   White-tailed Eagle
 70. Dögkeselyû (Neophron percnopterus) Egyptian Vulture
 71. Fakó keselyû (Gyps fulvus)   Griffon Vulture
 72. Barátkeselyû (Aegypius monachus)   Black Vulture
 73. Kígyászölyv (Circaetus gallicus)  Short-toed Eagle
 74. Barna rétihéja (Circus aeruginosus)   Marsh Harrier
 75. Kékes rétihéja (Circus cyaneus)   Hen Harrier
 76. Fakó rétihéja (Circus macrourus)   Pallid Harrier adult him: csak az adat jelentendõ
 77. Hamvas rétihéja (Circus pygargus)   Montagu's Harrier
 78. Héja (Accipiter gentilis)   Goshawk
 79. Karvaly (Accipiter nisus) Sparrowhawk
 80. Kis héja (Accipiter brevipes)   Levant Sparrowhawk
 81. Egerészölyv (Buteo buteo)   Buzzard
 82. Pusztai ölyv (Buteo rufinus)   Long-legged Buzzard
 83. Gatyás ölyv (Buteo lagopus)   Rough-legged Buzzard
 84. Békászó sas (Aquila pomarina)   Lesser Spotted Eagle
 85. Fekete sas (Aquila clanga)   Spotted Eagle
 86. Pusztai sas (Aquila nipalensis)   Steppe Eagle
 87. Parlagi sas (Aquila heliaca)   Imperial Eagle
 88. Szirti sas (Aquila chrysaetos)   Golden Eagle
 89. Törpesas (Hieraaetus pennatus)   Booted Eagle
 90. Héjasas (Hieraaetus fasciatus)  Bonelli's Eagle
 91. Halászsas (Pandion haliaetus)   Osprey
 92. Fehérkarmú vércse (Falco naumanni) Lesser Kestrel
 93. Vörös vércse (Falco tinnunculus)  Kestrel
 94. Kék vércse (Falco vespertinus)   Red-footed Falcon
 95. Kis sólyom (Falco columbarius)   Merlin
 96. Kabasólyom (Falco subbuteo)   Hobby
 97. Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae)   Eleonora's Falcon
 98. Kerecsensólyom (Falco cherrug)   Saker
 99. Vándorsólyom (Falco peregrinus)   Peregrine
 100. Császármadár (Bonasa bonasia)   Hazel Grouse
 101. Nyírfajd (Tetrao tetrix)   Black Grouse
 102. Siketfajd (Tetrao urogallus)   Capercaillie
 103. Fogoly (Perdix perdix)   Partridge
 104. Fürj (Coturnix coturnix)   Quail
 105. Fácán (Phasianus colchicus)   Pheasant
 106. Guvat (Rallus aquaticus) Water Rail
 107. Pettyes vízicsibe (Porzana porzana) Spotted Crake
 108. Kis vízicsibe (Porzana parva)   Little Crake
 109. Törpevízicsibe (Porzana pusilla) Baillon's Crake
 110. Haris (Crex crex)   Corncrake
 111. Vízityúk (Gallinula chloropus)   Moorhen
 112. Kék fú (Porphyrio porphyrio) Purple Gallinule
 113. Szárcsa (Fulica atra)   Coot
 114. Daru (Grus grus)   Crane
 115. Pártásdaru (Anthropoides virgo)   Demoiselle Crane
 116. Reznek (Otis tetrax)   Little Bustard
 117. Túzok (Otis tarda)   Great Bustard
 118. Csigaforgató (Haematopus ostralegus)  Oystercatcher
 119. Gólyatöcs (Himantopus himantopus)   Black-winged Stilt
 120. Gulipán (Recurvirostra avosetta)   Avocet
 121. Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) Stone Curlew
 122. Székicsér (Glareola pratincola)  Collared Pratincole
 123. Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni)   Black-winged Pratincole
 124. Kis lile (Charadrius dubius)   Little Ringed Plover
 125. Parti lile (Charadrius hiaticula)   Ringed Plover
 126. Ékfarkú lile (Charadrius vociferus)   Killdeer
 127. Széki lile (Charadrius alexandrinus)   Kentish Plover
 128. Sivatagi lile (Charadrius leschenaultii)  Greater Sand Plover
 129. Havasi lile (Charadrius morinellus)   Dotterel
 130. Aranylile (Pluvialis apricaria)   Golden Plover
 131. Ezüstlile (Pluvialis squatarola)   Grey Plover
 132. Tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus) Spur-winged Plover
 133. Lilebíbic (Chettusia gregaria) Sociable Plover
 134. Fehérfarkú lilebíbic (Chettusia leucura) White-tailed  Plover
 135. Bíbic (Vanellus vanellus) Lapwing
 136. Sarki partfutó (Calidris canutus) Knot Csak az észlelés adata küldendõ be*
 137. Fenyérfutó (Calidris alba)   Sanderling
 138. Apró partfutó (Calidris minuta) Little Stint
 139. Bonaparte-partfutó  (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper
 140. Temminck-partfutó (Calidris temminckii)   Temminck's Stint
 141. Vándorpartfutó (Calidris melanotos)   Pectoral Sandpiper
 142. Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)   Curlew Sandpiper
 143. Tengeri partfutó (Calidris maritima)(B)   Purple Sandpiper
 144. Havasi partfutó (Calidris alpina)   Dunlin
 145. Sárjáró (Limicola falcinellus)   Broad-billed Sandpiper
 146. Cankópartfutó (Tryngites subruficollis)   Buff-breasted Sandpiper
 147. Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)   Ruff
 148. Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
 149. Sárszalonka (Gallinago gallinago)   Snipe
 150. Nagy sárszalonka (Gallinago media) Great Snipe Csak az észlelés adata küldendõ be*
 151. Hosszúcsõrû cankógoda (Limnodromus scolopaceus)   Long-billed Dowitcher
 152. Erdei szalonka (Scolopax rusticola)   Woodcock
 153. Nagy goda (Limosa limosa)   Black-tailed Godwit
 154. Kis goda (Limosa lapponica) Bar-tailed Godwit Csak az észlelés adata küldendõ be*
 155. Kis póling (Numenius phaeopus)   Whimbrel
 156. Vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris) Slender-billed Curlew
 157. Nagy póling (Numenius arquata)   Curlew
 158. Füstös cankó (Tringa erythropus)   Spotted Redshank
 159. Piroslábú cankó (Tringa totanus)   Redshank
 160. Tavi cankó (Tringa stagnatilis)   Marsh Sandpiper
 161. Szürke cankó (Tringa nebularia) Greenshank
 162. Sárgalábú cankó (Tringa flavipes)   Lesser Yellowlegs
 163. Erdei cankó (Tringa ochropus)   Green Sandpiper
 164. Réti cankó (Tringa glareola)   Wood Sandpiper
 165. Terekcankó (Xenus cinereus)   Terek Sandpiper
 166. Billegetõcankó (Actitis hypoleucos)   Common Sandpiper
 167. Kõforgató (Arenaria interpres)   Turnstone
 168. Vékonycsõrû víztaposó (Phalaropus lobatus)   Red-necked Phalarope
 169. Laposcsõrû víztaposó (Phalaropus fulicarius)   Grey Phalarope
 170. Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus)   Pomarine Skua
 171. Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)   Arctic Skua
 172. Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus) Long-tailed Skua
 173. Nagy halfarkas (Stercorarius skua)   Great Skua
 174. Halászsirály (Larus ichthyaetus)   Great Black-headed Gull
 175. Szerecsensirály (Larus melanocephalus) Mediterranean Gull
 176. Prérisirály (Larus pipixcan)   Franklin's Gull
 177. Kis sirály (Larus minutus)   Little Gull
 178. Fecskesirály (Larus sabini)   Sabine's Gull
 179. Dankasirály (Larus ridibundus)   Black-headed Gull
 180. Vékonycsõrû sirály (Larus genei)   Slender-billed Gull
 181. Gyûrûscsõrû sirály (Larus delawarensis)   Ring-billed Gull
 182. Viharsirály (Larus canus)   Common Gull
 183. Heringsirály (Larus fuscus)   Lesser Black-backed Gull
 184. Ezüstsirály (Larus argentatus)   Herring Gull
 185. Sárgalábú sirály (Larus cachinnans)  Yellow-legged Gull
 186. Sarki sirály (Larus glaucoides)   Iceland Gull
 187. Jeges sirály (Larus hyperboreus)   Glaucuous Gull
 188. Dolmányos sirály (Larus marinus)   Great Black-backed Gull
 189. Csüllõ (Rissa tridactyla)   Kittiwake
 190. Kacagócsér (Gelochelidon nilotica)   Gull-billed Tern
 191. Lócsér (Sterna caspia)   Caspian Tern
 192. Kenti csér (Sterna sandvicensis)   Sandwich Tern
 193. Küszvágó csér (Sterna hirundo)  Common Tern
 194. Sarki csér (Sterna paradisaea)   Arctic Tern
 195. Kis csér (Sterna albifrons) Little Tern  Csak az észlelés adata küldendõ be*
 196. Fattyúszerkõ (Chlidonias hybridus) Whiskered  Tern
 197. Kormos szerkõ (Chlidonias niger) Black  Tern
 198. Fehérszárnyú szerkõ (Chlidonias leucopterus) White-winged Black  Tern
 199. Alka (Alca torda)   Razorbill
 200. Lunda (Fratercula arctica)   Puffin
 201. Barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus)   Chestnut-bellied Sandgrouse
 202. Talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus)   Pallas's Sandgrouse
 203. Parlagi galamb (Columba livia f. domestica)   Feral Pigeon
 204. Kék galamb (Columba oenas)   Stock Dove
 205. Örvös galamb (Columba palumbus)   Woodpigeon
 206. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)   Collared Dove
 207. Vadgerle (Streptopelia turtur)   Turtle Dove
 208. Keleti gerle (Streptopelia orientalis) Rufous Turtle Dove
 209. Kakukk (Cuculus canorus)   Cuckoo
 210. Gyöngybagoly (Tyto alba) Barn Owl
 211. Füleskuvik (Otus scops) Scops Owl
 212. Uhu (Bubo bubo)   EagleOwl
 213. Hóbagoly (Nyctea scandiaca) Snowy Owl
 214. Karvalybagoly (Surnia ulula)   Hawk Owl
 215. Törpekuvik (Glaucidium passerinum)   Pygmy Owl
 216. Kuvik (Athene noctua)   Little Owl
 217. Macskabagoly (Strix aluco)  Tawny Owl
 218. Uráli bagoly (Strix uralensis)   Ural Owl
 219. Erdei fülesbagoly (Asio otus)   Long-eared Owl
 220. Réti fülesbagoly (Asio flammeus)   Short-eared Owl
 221. Gatyáskuvik (Aegolius funereus)   Tengmalm's Owl
 222. Lappantyú (Caprimulgus europaeus)   Nightjar
 223. Sarlósfecske (Apus apus)   Swift
 224. Halvány sarlósfecske (Apus pallidus)   Pallid Swift
 225. Havasi sarlósfecske (Apus melba)   Alpine Swift
 226. Jégmadár (Alcedo atthis)   Kingfisher
 227. Gyurgyalag (Merops apiaster)   Bee-eater
 228. Szalakóta (Coracias garrulus)   Roller
 229. Búbosbanka (Upupa epops)   Hoopoe
 230. Nyaktekercs (Jynx torquilla)   Wryneck
 231. Hamvas küllõ (Picus canus)   Grey-headed Woodpecker
 232. Zöld küllõ (Picus viridis)   Green Woodpecker
 233. Fekete harkály (Dryocopus martius)   Black Woodpecker
 234. Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)   Great Spotted Woodpecker
 235. Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)   Syrian Woodpecker
 236. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)   Middle Spotted Woodpecker
 237. Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)   White-backed Woodpecker
 238. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)   Lesser Spotted Woodpecker
 239. Kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra)   Calandra Lark
 240. Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla) Short-toed Lark A Hortobágy kivételével**
 241. Búbospacsirta (Galerida cristata)   Crested Lark
 242. Erdei pacsirta (Lullula arborea)   Woodlark
 243. Mezei pacsirta (Alauda arvensis)   Skylark
 244. Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris) Shore Lark
 245. Partifecske (Riparia riparia)   Sand Martin
 246. Füsti fecske (Hirundo rustica)   Swallow
 247. Molnárfecske (Delichon urbica)   House Martin
 248. Sarkantyús pityer (Anthus richardi)   Richard's Pipit
 249. Parlagi pityer (Anthus campestris)   Tawny Pipit
 250. Erdei pityer (Anthus trivialis)   Tree Pipit
 251. Réti pityer (Anthus pratensis)   Meadow Pipit
 252. Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus)   Red-throated Pipit
 253. Havasi pityer (Anthus spinoletta) Water Pipit
 254. Sárga billegetõ (Motacilla flava)   Yellow Wagtail
 255. Citrombillegetõ (Motacilla citreola)   Citrine Wagtail
 256. Hegyi billegetõ (Motacilla cinerea) Grey Wagtail
 257. Barázdabillegetõ (Motacilla alba)   Pied Wagtail
 258. Csonttollú (Bombycilla garrulus)   Waxwing
 259. Vízirigó (Cinclus cinclus)   Dipper
 260. Ökörszem (Troglodytes troglodytes)   Wren
 261. Erdei szürkebegy (Prunella modularis)   Dunnock
 262. Havasi szürkebegy (Prunella collaris)   Alpine Accentor
 263. Vörösbegy (Erithacus rubecula)   Robin
 264. Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)   Thrush Nightingale
 265. Fülemüle (Luscinia megarhynchos)  Nightingale
 266. Kékbegy (Luscinia svecica) Bluethroat  ssp. svecica jelentendõ/ to be reported
 267. Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Black Redstart
 268. Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)   Redstart
 269. Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)  Whinchat
 270. Cigánycsuk (Saxicola torquata)   Stonechat
 271. Hantmadár (Oenanthe oenanthe)   Wheatear
 272. Apácahantmadár (Oenanthe pleschanka)   Pied  Wheatear
 273. Déli hantmadár (Oenanthe hispanica)  Black-eared Wheatear
 274. Sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti)   Desert Wheatear
 275. Kövirigó (Monticola saxatilis)   Rock Thrush
 276. Örvös rigó (Turdus torquatus)   Ringed Ouzel
 277. Fekete rigó (Turdus merula)   Blackbird
 278. Naumann-rigó (Turdus naumanni)   Naumann's Thrush
 279. Fenyõrigó (Turdus pilaris)   Fieldfare
 280. Énekes rigó (Turdus philomelos)   Song Thrush
 281. Szõlõrigó (Turdus iliacus)   Redwing
 282. Léprigó (Turdus viscivorus)  Mistle Thrush
 283. Berki poszáta (Cettia cetti)   Cetti's Warbler
 284. Réti tücsökmadár (Locustella naevia)   Grasshopper Warbler
 285. Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)   River Warbler
 286. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)  Savi's Warbler
 287. Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)   Moustached Warbler
 288. Csíkosfejû nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) Aquatic Warbler A Hortobágy kivételével**
 289. Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)   Sedge Warbler
 290. Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola)   Paddyfield Warbler
 291. Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)   Marsh Warbler
 292. Cserregõ nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) Reed Warbler
 293. Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)   Great Reed Warbler
 294. Halvány geze (Hippolais pallida)   Olivaceous Warbler
 295. Kerti geze (Hippolais icterina)   Icterine Warbler
 296. Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala)   Sardinian Warbler
 297. Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)   Barred Warbler
 298. Kis poszáta (Sylvia curruca)   Lesser Whitethroat
 299. Mezei poszáta (Sylvia communis)   Whitethroat
 300. Kerti poszáta (Sylvia borin)   Garden Warbler
 301. Barátposzáta (Sylvia atricapilla)   Blackcap
 302. Királyfüzike (Phylloscopus proregulus)   Pallas’s Warbler
 303. Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) Yellow-browed Warbler
 304. Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli)   Bonelli's Warbler
 305. Sisegõ füzike (Phylloscopus sibilatrix)   Wood Warbler
 306. Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) Chiffchaff  ssp. tristis jelentendõ/to be reported
 307. Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)   Willow Warbler
 308. Sárgafejû királyka (Regulus regulus)   Goldcrest
 309. Tüzesfejû királyka (Regulus ignicapillus)   Firecrest
 310. Szürke légykapó (Muscicapa striata)   Spotted Flycatcher
 311. Kis légykapó (Ficedula parva)   Red-breasted Flycatcher
 312. Örvös légykapó (Ficedula albicollis)   Collared Flycatcher
 313. Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca)   Pied Flycatcher
 314. Barkóscinege (Panurus biarmicus)   Bearded Tit
 315. Öszapó (Aegithalos caudatus)   Long-tailed Tit
 316. Barátcinege (Parus palustris)   Marsh Tit
 317. Kormosfejû cinege (Parus montanus)   Willow Tit
 318. Búbos cinege (Parus cristatus)   Crested Tit
 319. Fenyvescinege (Parus ater)   Coal Tit
 320. Kék cinege (Parus caeruleus) Blue Tit  P. cyanus hibrid jelentendõ/ to be reported
 321. Széncinege (Parus major)   Great Tit
 322. Csuszka (Sitta europaea)   Nuthatch
 323. Hajnalmadár (Tichodroma muraria)   Wallcreeper
 324. Hegyi fakusz (Certhia familiaris)   Treecreeper
 325. Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla)   Short-toed Treecreeper
 326. Függõcinege (Remiz pendulinus) Penduline Tit
 327. Sárgarigó (Oriolus oriolus)   Golden Oriole
 328. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Red-backed Shrike
 329. Kis õrgébics (Lanius minor)   Great Grey Shrike
 330. Nagy õrgébics (Lanius excubitor)   Great Grey Shrike
 331. Vörösfejû gébics (Lanius senator)   Woodchat Shrike
 332. Szajkó (Garrulus glandarius)   Jay
 333. Szarka (Pica pica)   Magpie
 334. Fenyõszajkó (Nucifraga caryocatactes)   Nutcracker
 335. Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus)   Alpine Chough
 336. Havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax)   Chough
 337. Csóka (Corvus monedula)   Jackdow
 338. Vetési varjú (Corvus frugilegus)   Rook
 339. Kormos varjú/Dolmányos varjú (Corvus corone)   Carrion Crow/Hooded Crow
 340. Holló (Corvus corax)   Raven
 341. Seregély (Sturnus vulgaris) Starling
 342. Pásztormadár (Sturnus roseus)   Rose-coloured Starling
 343. Házi veréb (Passer domesticus)   House Sparrow
 344. Mezei veréb (Passer montanus)    Tree Sparrow
 345. Havasipinty (Montifringilla nivalis)   Snow Finch
 346. Erdei pinty (Fringilla coelebs)   Chaffinch
 347. Fenyõpinty (Fringilla montifringilla)   Brambling
 348. Csicsörke (Serinus serinus)   Serin
 349. Zöldike (Carduelis chloris)   Greenfinch
 350. Tengelic (Carduelis carduelis)   Goldfinch
 351. Csíz (Carduelis spinus)   Siskin
 352. Kenderike (Carduelis cannabina)   Linnet
 353. Sárgacsõrû kenderike (Carduelis flavirostris) Twite
 354. Zsezse (Carduelis flammea)   Redpoll
 355. Szürke zsezse (Carduelis hornemanni)   Arctic Redpoll
 356. Szalagos keresztcsõrû (Loxia leucoptera)   Two-barred Crossbill
 357. Keresztcsõrû (Loxia curvirostra)   Crossbill
 358. Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)   Scarlet Rosefinch
 359. Rózsás pirók (Carpodacus roseus)   Pallas's Rosefinch
 360. Nagy pirók (Pinicola enucleator)   Pine Grosbeak
 361. Süvöltõ (Pyrrhula pyrrhula)   Bullfinch
 362. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)   Hawfinch
 363. Sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus) Lapland Bunting A Hortobágy régiója kivételével**
 364. Hósármány (Plectrophenax nivalis)   Snow Bunting
 365. Fenyõsármány (Emberiza leucocephalos)   Pine Bunting
 366. Citromsármány (Emberiza citrinella) Yellowhammer
 367. Sövénysármány (Emberiza cirlus) Cirl Bunting  Kivéve Baranya megyét***
 368. Bajszos sármány (Emberiza cia)   Rock Bunting
 369. Kerti sármány (Emberiza hortulana)   Ortolan Bunting
 370. Törpesármány (Emberiza pusilla)   Little Bunting
 371. Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)   Reed Bunting
 372. Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) Black-headed Bunting
 373. Sordély (Miliaria calandra)    Corn Bunting

  D kategória

(azon fajok jegyzéke, melyek természetes állományból való származása kapcsán kételyek merültek fel, mivel állatkerti vagy egyéb fogságból szökött eredetük nem kizárható)

 1. Indiai lúd (Anser indicus) Bar-headed Goose
 2. Sarki lúd (Anser caerulescens) Snow Goose
 3. Nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) Egyptian Goose

 

 Készült/Created: 1998.04.20. Copyright MME NB/HCRC Vissza/Back