Túzok (1997) 2(1):1-10

 

Az MME Nomenclator Bizottság 1995. évi jelentése
a Magyarországon ritka madárfajok elõfordulásáról

Magyar Gábor

 

Az MME Nomenclator Bizottság 1995-ben 41 hazánkban ritka madárfaj és alfaj 92 elõfordulási adatával kapcsolatos jelentést vizsgált meg. A jelentések postai úton történõ köröztetését és elbírálását követõen a Bizottság 1996. április 13-án Sarródon ült össze az 1995. évi adatok lezárása és összesítése céljából. Az alábbi személyek voltak a Bizottság tagjai 1995-ben (alfabetikus sorrendben): dr. Bankovics Attila (elnök), Barbácsy Zoltán, dr. Bod Péter, Ecsedi Zoltán, dr. Hadarics Tibor, dr. Kovács Gábor, dr. Magyar Gábor (titkár), Schmidt András, és Waliczky Zoltán.

A beküldött adatok közül a Bizottság 33 faj, illetve alfaj 76 adatát fogadta el (ez 82,6 %-a a megvizsgált adatoknak). Valamennyi elfogadott adat "A" kategóriába tartozik. Négy további megfigyelés kapcsán kiegészítõ információk beérkezéséig a Bizottság elhalasztotta a döntését.

Ugyancsak e jelentés tartalmazza azon fajok 1995. évi adatait, melyekrõl rövidített leírást, vagy csak az észlelés beküldését kérte a Bizottság (sarki partfutó, nagy sárszalonka, kis goda, kis csér). Az elõfordulások megszaporodása eredményeképpen a kis godára és a kis csérre 1986-ig visszamenõleg feloldottuk a jelentéskészítés kötelezettségét, így az idõközben beérkezett korábbi adatokat is azok bírálata nélkül összesítettük.

A fajok neve mögött zárójelben olvasható számadatok a faj bizonyított magyarországi elõfordulásainak a számát jelentik 1995-tel bezárólag. Az 1975 végéig elfogadott adatok Keve (1984) Nomenclatorában, az MME Nomenclator Bizottság által 1988 óta elfogadott adatok Bankovics (1989, 1990, 1992, 1993), Magyar & Hadarics (1995), Magyar (1995) és Waliczky (1993) által közzétett jelentésekben találhatók meg. Az elõfordulások számát és az összes példányszámot törtjel választja el (amennyiben csak egy szám van feltüntetve, ez az elõfordulást és az egyedszámot is jelenti). Amennyiben az elõfordulások pontos számát a Bizottság tevékenységének megkezdése elõtt nem tartották nyilván, az adatokat "n + az 1988 után elfogadott adatok" formában adjuk meg. Csak az 1995. évi adatok számát adtuk meg azon fajok esetében, melyeknek jelen pillanatban csak az adatait gyûjtjük.

Amennyiben a megfigyelés halastavon történt és a megfigyelés helyéül a tórendszeren belüli medence ("tóegység") számát is tartalmazza a jelentés, ez a tó neve után zárójelben, római számmal szerepel. Ha a tónak vagy medencének külön neve van, az ugyancsak zárójelben szerepel, pl. Hortobágyi-halastó (Kondás).

A Bizottság tovább folytatta a mai formában megkezdett mûködése elõtti idõszak adatainak átvizsgálását, így több korábbi adat is a mostani jelentésben lát napvilágot. Ezúton is felhívjuk tagtársaink figyelmét, amennyiben az 1988 elõtti idõszakból olyan ritka madár elõfordulási adatával rendelkeznek, melyet a Bizottság a részére beküldött jelentés hiányában még nem bírált, azt készítsék el, és juttassák el a Bizottság titkára címére (MME Nomenclator Bizottság, H-1121 Budapest, Költõ u. 21.). Amennyiben a jelentés készítésével kapcsolatban kérdés merülne fel, a Bizottság tagjai szívesen állnak felvilágosítással a megfigyelõk rendelkezésére. A jelentés elkészítésének módjáról egyebek mellett a Partimadár 1994/2 számában közölt irányelvek a mérvadók (Magyar 1994).

Az el nem fogadott adatok a jelentés végén találhatók a megfigyelõk nevének felsorolása nélkül. Ezeknek az adatoknak az esetében gyakran valószínûsíthetõ ugyan a faji hovatartozás, a beküldött dokumentumok alapján mégsem zárható ki egy másik faj minden kétséget kizáróan. Más esetekben az észlelt egyed egyértelmûen vagy legalábbis nagy valószínûséggel más fajnak volt határozható. Minthogy ezeknél az adatoknál a faji hovatartozás nem állapítható meg megnyugtató módon, a madártani szakirodalomban kerülendõ rájuk a hivatkozás.

A jelentésben felsorolt adatokra történõ hivatkozás esetén, amennyiben az MME NB jelentésén kívül más forrás nem adható meg (minthogy azt máshol nem publikálták még), javasoljuk a megfigyelõk nevét is feltüntetni a következõ példához hasonlóan: "Sterna paradisaea: 1995. szeptember 16. Naszály, Ferencmajori-halastó (Csonka P. in: Magyar 1997)".

 

Az 1995. év nevezetességei

 

1995-ben két Magyarországra nézve új madárfajt fogadott el a Bizottság. A hosszúcsõrû cankógoda (Limnodromus scolopaceus) és a kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) adatával a hazánkban bizonyítottan elõfordult madárfajok száma 365-re emelkedett.

További említésre méltó adatok 1995-ben:

Kékcsõrû réce (Oxyura leucocephala): 1. elõfordulás 1988 óta

Fakó keselyû (Gyps fulvus): 1. elõfordulás 1988 óta

Pusztai sas (Aquila nipalensis): 8-9. elõfordulás

Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) (meghiúsult költés): 4. elõfordulás 1988 óta

Cankópartfutó (Tryngites subruficollis): 2. elõfordulás

Vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris): 6. elõfordulás 1988 óta

Kenti csér (Sterna sandvicensis): 4-5. elõfordulás

Sarki csér (Sterna paradisaea): 4-5. elõfordulás

Halászsirály (Larus ichthyaetus): 9-12. elõfordulás

Citrombillegetõ (Motacilla citreola): 6-8. elõfordulás

Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola): 3. elõfordulás

Csilpcsalpfüzike"tristis" alfaja (Phylloscopus collybita tristis): 3. elõfordulás (egyben elsõ megfogott pd)

 

A hitelesített adatok tükrében 1995 során 303 madárfaj fordult elõ bizonyítottan hazánk határain belül.

Bár nem tartozik a Bizottság által bírálandó fajok közé, az év szenzációja a pásztormadarak (Sturnus roseus) újabb fészkelése volt. Ugyancsak fészkelt immár harmadízben a pusztai ölyv (Buteo rufinus).

 

A Bizottság által 1995-ben elfogadott adatok – Accepted records in 1995

 

A Magyarországon hitelesítetten elõfordult madárfajok egyes adatait az AERC (Association of European Rarities Committees) által javasolt kategóriák alapján soroltuk be. Az egyes kategóriák definíciója az 1993-as jelentésben ( Magyar & Hadarics 1995), az elbírálandó fajok listája az 1994-es jelentésben ( Magyar 1995) található meg.

 

A kategória

 

Füles vöcsök (Podiceps auritus) (19/21)

1994. január 16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 1 nyugalmi ruhás pd (Végvári Zs.);

1994. augusztus 20–28. Geszt, Begécsi-halastó (Jankovics-tó) 1 nyugalmi ruhás pd (Kern R. és társai);

1994. december 31. Bokod, Bokodi-hûtõtó 1 nyugalmi ruhás pd (Riezing N.);

1995. április 8–19. Pilismarót, Duna (Pilismaróti-öböl) 1 nászruhás ad. pd (Magyar G. és mások);

1995. november 1. Kismaros, Duna (1680 fkm) 1 nyugalmi ruhás pd (Kern R.);

 

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) (n+5)

1986. április 9. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (XI. tó) 1 subad. pd (Schmidt A. és társai);

1995. április 21 – május 4. Fertõújlak, Nyéki-szállás és Paprét 1 imm. pd (A. Ingold, Pellinger A. és társaik);

1995. június 15. Karcag 1pd (Haraszthy L.);

 

Kis hattyú (Cygnus columbianus) (10/15)

1994. december 10. Jászkarajenõ, Karai-halastó 2 ad. pd (Vasuta G.) (Vasuta 1995);

1994. december 13–28. Somlószõlõs 5 pd (3 ad. és 2 juv.) (Kaufman G. és mások);

 

Kis lilik (Anser erythropus)

1995. február 14. Nagyiváni-puszta 6 pd (Kovács G.)

1995. március 18. Apaj, Apaj-puszta 1 ad. pd (Szinai P., Bõhm A.);

1995. március 31. Hortobágy, Kékes 49 pd (Kovács G.)

1995. április 6. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (I. és II. tó) 13 pd (Ecsedi Z., Juhász T.);

1995. szeptember 27. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 9 pd (Kovács G.)

1995. szeptember 28. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 11 pd (4 juv.) (Kovács G.)

1995. október 1. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 16 pd (Kovács G.)

1995. október 4. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (V. tó) 7 pd (Kovács G.)

1995. október 16. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (VI. tó) 35 pd (6-8 juv.) (Kovács G.)

1995. október 19. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (I. tó) 13 pd (Kovács G.)

1995. október 29. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (I. tó) 15 pd (3 juv.) (Kovács G.)

1995.október 29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (VI. tó) 51 pd (Kovács G.)

 

Örvös lúd (Branta bernicla) (22)

1987. november 14. Szob, Duna 1 juv. pd (ssp. bernicla) (Schmidt A.);

1995. február 20. és 22. Fertõújlak, Nyéki-szállás 1 ad. pd (ssp. bernicla) (Pellinger A., Molnár B., Németh Á.);

 

Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) (15/19)

1995. augusztus 5. Sárkeresztúr, Sárkány-tó 2 ad. pd (hím és tojó) (Oláh S., Szalay K.);

1995. augusztus 13. Naszály, Ferencmajori-halastó (III. tó) 1 ad. tojó pd (Csonka P., Bajor Z., Bolla A., Gyergyószegi F.);

1995. szeptember 24 – október 15. Fertõújlak 1 juv. pd (Pellinger A., Antli I.);

 

Kékcsõrû réce (Oxyura leucocephala) (n+1)

1995. február 25–26. Tömörkény, Csaj-tó (VI. tó) 1 tojó pd (Oláh J. és mások);

 

Fakó keselyû (Gyps fulvus) (n+1)

1995. szeptember 5. Vác, Naszály 1 juv. pd (Fodor A.);

 

Fakó rétihéja (Circus macrourus) (n+13)

1994. április 15. Furta, Kanta-köz 1 ad. hím pd (Demeter L.);

1994. szeptember 21. Furta, Telek 1 ad. hím pd (Demeter L.);

1994. november 6. Fülöpszállás, Zab-szék 1 juv. pd (Kókay Sz., Albert L., Vámosi K.);

1995. április 11. Hortobágy, Álomzug 1 ad. hím pd (Magyar G., Kovács G.);

 

Fekete sas (Aquila clanga) (n+7)

1994. október 9 – december 21. Fertõújlak, Paprét 1 imm. (2y) pd (Hadarics T., Pellinger A.);

1994. november 13. Sumony, Sumonyi-halastó 1 juv. pd (Ónodi M.);

1995. október 7. Tömörkény, Csaj-tó 1 subad. pd (Vasuta G., Bajor Z., Békés E., Juhász I.);

1995. október 14 – november 15. Fertõújlak 1 imm. (3y) pd (Antli I., Pellinger A., Hadarics T. és társaik);

 

Pusztai sas (Aquila nipalensis) (9)

1995. május 1–2. Balmazújváros, Magdolna, 1995. május 28. Hortobágy, Borsós-rét 1 imm. (4y) pd (Ecsedi Z. és társai);

1995. július 3. Tiszacsege, Darassa-puszta 1 subad. pd (Konyhás S.);

 

Fehérkarmú vércse (Falco naumanni) (n+2)

1995. április 13. Csákvár, Csíkvarsai-rét 1 ad. hím pd (Csonka P., Kozma L.);

 

Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) (n+4/5)

1995. május 18–27. Karcag 2 ad. pd (sikertelenül költõ pár) (Kovács G., Magyar G. és társaik);

 

Sarki partfutó (Calidris canutus) (1995: 1/4)

1995. szeptember 8. Nagyhegyes, Elepi-halastó (VII. tó) 4 juv. pd (Ecsedi Z., Szilágyi A.);

 

Vándorpartfutó (Calidris melanotos) (6/8)

1993. július 17–21. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 nászruhás ad. pd (G. Vergauwen, J. van Wyhberghe és társaik);

 

Cankópartfutó (Tryngites subruficollis) (2)

1995. augusztus 16–18. Pély, Hatrongyosi-libanevelõ 1 ad. pd (Borbáth P. és mások) (Borbáth 1996; fotó - Túzok 1:25, 18. ábra);

 

Nagy sárszalonka (Gallinago media) (1995: 7)

1995. április 19. Szarvas, Iskolaföldi-halastó 1 pd (Oláh J.);

1995. április 20. Hortobágy, Karácsonyfoki-tó 1 pd (Ecsedi Z., Ecsedi L.);

1995. május 10. Hortobágy, Szelencés 1 pd (Ecsedi Z., Ecsedi L.);

1995. május 14. Szeged, Szegedi-Fertõ 1 pd (Schmidt A., Magyar G., Kõvári I., Czirák Z.);

1995. május 14. Nagyiván, Nagyiváni-puszta 1 pd (Kovács G., G. Gorman és társaik);

1995. május 27. Hortobágy, Karácsonyfoki-tó 1 pd (Ecsedi Z., Nagy Gy., Szimuly Gy.);

1995. augusztus 27. és szeptember 5. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 pd (G. Gorman és társai);

 

Hosszúcsõrû cankógoda (Limnodromus scolopaceus) (1)

1995. április 30 – május 1. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (I. tó) 1 nászruhás ad. pd (Zeke T., Zöld B., Ecsedi Z. és társaik);

 

Kis goda (Limosa lapponica) (1995: 2)

1988. szeptember 16. Balmazújváros, Magdolna 1 juv. pd (Ecsedi Z., Szilágyi A., Szondi L.);

1988. szeptember 18. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 juv. pd (Ecsedi Z., Szilágyi A.);

1990. szeptember 1–29. Nagyhegyes, Elepi-halastó: szeptember 1–5. 1 juv. pd (Szondi L., Tar J.), szeptember 16. 1 juv. pd (Szondi L., Tar J.), szeptember 23. 2 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 29. 1 juv. pd (Szondi L.);

1990. szeptember 7–22. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó: szeptember 7. 11 juv. pd (Ecsedi Z., Szondi L.), szeptember 8. 13 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), szeptember 10. 12 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 11. 8 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), szeptember 13. és 15. 14 juv. pd (Tar J., Ecsedi Z. és társaik), szeptember 20. 12 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 22. 8 juv. pd (Ecsedi Z. és társai);

1991. szeptember 7 – október 18. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó: szeptember 7. 9 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), szeptember 8. 5 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), szeptember 9. 8 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 12. 16 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 13. 2 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 14. 16 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 18. 10 juv. pd (Tar J.), szeptember 20. 3 juv. pd (Tar J.), szeptember 22. 4 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 23. 2 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 24. és 28. 9 juv. pd (Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.), október 5. 2 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), október 12. és 18. 1 juv. pd (Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.);

1991. szeptember 9–29. Nagyhegyes, Elepi-halastó: szeptember 9–11. 4 juv. pd (Szondi L., Tar J.), szeptember 14. 3 juv. pd (Tar J.), szeptember 22. 2 juv. pd (Tar J.), szeptember 25. 3 juv. pd (Tar J.), szeptember 29. 4 juv. pd (Szilágyi A., Tar J.);

1991. szeptember 15. Tömörkény, Csaj-tó 12 juv. pd (Schmidt A.);

1992. szeptember 12. és 15. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. pd (Tar J., Szilágyi A., Nagy Gy.);

1993. augusztus 31 – szeptember 24. Hortobágy, Hortobágyi-halastó: augusztus 31. 1 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 2. 1 juv. pd (Tar J.), szeptember 18. 2 juv. pd (Tar J.), szeptember 24. 1 juv. pd (Ecsedi L., Tar J., Ecsedi Z., Szilágyi A.);

1993. szeptember 20–30. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó: szeptember 20. és 22. 2 juv. pd (Ecsedi Z.), szeptember 25. 1 juv. pd (Ecsedi Z. és társai), szeptember 27. 1 juv. pd (Ecsedi Z., Tar J.), szeptember 30. 1 juv. pd (Ecsedi Z.);

1993. szeptember 27. Balmazújváros, Magdolna 1 juv. pd (Tar J.);

1993. szeptember 27 – október 9. Nagyhegyes, Elepi-halastó: szeptember 27. 1 juv. pd (Tar J.), október 6. és 8–9. 1 juv. pd (Ecsedi Z, Tar J., Kovács G., Schmidt A.);

1994. április 4 – május 10. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó: április 4. 1 ad. pd (Ecsedi Z., Tar J.), május 7. 2 ad. pd (Ecsedi Z. és társai), május 8. 3 ad. pd (Ecsedi Z., Tar J.), május 10. 1 ad. pd (Ecsedi Z.);

1994. május 15–16. és 19–21. Hortobágy, Borsósi-halastó 1 ad. pd (Ecsedi Z., Nagy Gy., Szilágyi A., Tar J.);

1994. május 22 – június 29. Hortobágy, Hortobágyi-halastó: május 22–24. 1 ad. pd (Tar J. és társai), május 27. 1 ad. pd (Tar J. és társai), június 2. 1 ad. pd (Tar J. és társai), június 10. 1 ad. pd (Ecsedi L., Ecsedi Z.), június 28. 1 ad. pd (Tar J. és társai), június 29. 2 ad. pd (Tar J. és társai);

1994. szeptember 12. és 14. Hortobágy, Fényesi-halastó 1 juv. pd (Ecsedi Z., Faragó Á., Nagy Gy.);

1994. szeptember 13., 21., 25. és 27. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 juv. pd (Béke Cs., Ecsedi Z., Ecsedi L., Nagy Gy., Tar J.);

1995. június 4. Szeged, Új-halastavak (III. tó) 1 nászruhás ad. pd (Mészáros Cs., Kókai K.);

1995. augusztus 17. Fertõújlak, élõhely-rekonstrukció 1 juv. pd (Neuwirth N., Pellinger A. és társaik);

 

Vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris) (n+6/13)

1995. szeptember 5. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 ad. pd (G. Gorman, D. Rosair) (Gorman 1996);

 

Terekcankó (Xenus cinereus) (10)

1993. május 17. és 22. között (a pontos dátum nem ismert) Fertõújlak, Nyéki-szállás 1 pd (M. Sattler);

1995. június 19. Hódmezõvásárhely, Bábicki-gödör (téglagyári kubikgödrök) 1 pd (Kotymán L.);

 

Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus) (n+15/16)

1986. szeptember 6. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. (világos színváltozat) (Schmidt E., Schmidt A.);

 

Halászsirály (Larus ichthyaetus) (13)

1993. július 1. Dömsöd, Ráckevei-Duna 1 ad. pd (Vámosi K.);

1995. április 1-tõl szeptemberig Hortobágy, Hortobágyi-, Elepi- és Fényesi-halastavak 1 imm. (3y) pd (Tar J., Gyüre P. és társaik);

1995. június 24-tõl szeptember közepéig Hortobágy, Elepi-, Hortobágyi- és Fényesi-halastavak 1 imm. (3y) pd (Ecsedi Z., Faragó Á., Tar J. és társaik);

1995. július 6-tól szeptember közepéig Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 nászruhás ad. pd (Emri T., Ecsedi Z. és társaik);

1995. szeptember 6–28. Hortobágy, Hortobágyi-halastó 1 juv. pd (Magyar G., Tar J. és társaik);

 

Jeges sirály (Larus hyperboreus) (4)

1985. november 9–24. Almásfüzitõ, Duna 1 ad. pd (Waliczky Z., Magyar G., Schmidt A. és társaik) (Waliczky & Magyar 1986);

 

Dolmányos sirály (Larus marinus) (13)

1987. október 1. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pd (Schmidt A., Schmidt E.);

1989. október 28. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pd (Schmidt A., Schmidt E.);

1991. szeptember 15. Szeged, Fehér-tó 1 ad. pd (Schmidt A., Schmidt E., Waliczky Z.);

1992. szeptember 19. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pd (Schmidt A., Schmidt E.);

1993. szeptember 25. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pd (Schmidt A. és társai);

1995. szeptember 9. és 30., október 8–15. Tömörkény, Csaj-tó (III. tó) 1 ad. pd (Schmidt A., Oláh J., Domján A. és társaik);

1995. szeptember 22. Kisköre, Patkósi-halastavak (II. tó) 1 imm. (3y) pd (Zalai T.);

 

Csüllõ (Rissa tridactyla) (n+9/11)

1985. november 23. Almásfüzitõ, Duna 1 juv. pd (Schmidt A. és társai);

1987. május 24. Soltszentimre 1 imm. pd (Schmidt A. és társai);

1995. november 7. Egerszalók, Egerszalóki-víztároló 1 juv. pd (Fitala Cs., Seres N.);

1995. december 29. Szeged, Szegedi-Fertõ 1 juv. pd (Kasza F.);

 

Kacagócsér (Gelochelidon nilotica) (n+13/18)

1990. július 31. Szeged, Szegedi-Fertõ 1 ad. pd (Schmidt A., Tokody B.);

1991. június 29. Fülöpszállás, Kelemen-szék 1 ad. pd (Schmidt A., Horváth G.);

1995. május 4. Geszt, Begécsi-halastó (IX. tó) 2 ad. pd (Kern R., Vasas A.);

1995. május 25. Nagyhegyes, Elepi-halastó 1 ad. pd (Ecsedi Z. és társai);

1995. július 2. Szeged, Új-halastavak (IX./2. tó) 1 ad. pd (Kókai K.);

1995. július 11. Bolhás, Nagybaráti-víztároló 2 ad. pd (Kasza F.);

1995. július 29. Szeged, Szegedi-Fertõ (VII. tó) 2 imm. pd (Mészáros Cs., Kókai K.);

 

Kenti csér (Sterna sandvicensis) (5/8)

1995. május 16–17. Fertõújlak, Nyéki-szállás 2 ad. pd (Pellinger A., Hadarics T., Mogyorósi S.);

1995. augusztus 12. Hortobágy, Gyökérkúti-halastó 2 ad. pd (M. Philippe);

 

Sarki csér (Sterna paradisaea) (5)

1995. április 23–24. Fertõújlak, Nyéki-szállás 1 ad. pd (Pellinger A., M. Sattler, Tolnay K., Mogyorósi S.);

1995. szeptember 16. Naszály, Ferencmajori-halastó (IV. tó) 1 ad. pd (Csonka P.);

 

Kis csér (Sterna albifrons) (1995: 4/5)

1989. szeptember 15–24. Nagyhegyes, Elepi-halastó: szeptember 15. 2 pd (1 ad. és 1 juv.) (Szondi L.), szeptember 17. 2 pd (1 ad. és 1 juv.), szeptember 24. 1 ad. pd (Tar J.);

1990. június 3. Hortobágy, Hortobágyi-halastó (Kondás) 2 ad. pd (Ecsedi Z., Tar J.);

1991. május 4. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó (IV. tó) 2 ad. pd (Ecsedi L., Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.);

1991. július 15. Hortobágy, Kónyai-halastó (I. tó) 1 ad. pd (Tar J.);

1992. június 21. Hortobágy, Kónyai-halastó (I. tó) 3 pd (2 ad. és 1 juv.) (Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.);

1993. május 20. Balmazújváros, Magdolna 1 ad. pd (Ecsedi Z.);

1993. augusztus 12. Tiszasüly, Jánostanyai-halastavak (III. tó) 1 ad. pd (Rimóczi Á., Germán P.);

1994. május 19. Hortobágy, Borsósi-halastó 1 ad. pd (Tar J.);

1994. május 30. Balmazújváros, Horti-libanevelõ 1 ad. pd (Ecsedi Z., Tar J.);

1994. június 13. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. pd (Ecsedi Z.);

1995. május 22. Balmazújváros, Nagyszik 1 ad. pd (Ecsedi Z.);

1995. május 23. Fertõújlak, Nyéki-szállás 1 ad. pd (Pellinger A.);

1995. július 22. Szeged, Új-halastavak (VIII. tó) 1 ad. pd (Mészáros Cs., Kókai K.);

1995. július 28. Fertõrákos, Fertõ (Rákosi-öböl) 2 ad. pd (Mogyorósi S., Molnár B.);

 

Citrombillegetõ (Motacilla citreola) (8)

1995. április 15–17. Tömörkény, Csaj-tó ("új" VI. tó). 1 ad. hím pd (Oláh J. és társai) (fotó - Túzok 1:14, 2. ábra, 1:28, 28. ábra);

1995. április 16. Palotás, Palotási-víztároló 1 imm. hím (2y) pd (Harmos K.);

1995. május 10. Geszt, Begécsi-halastavak (Nagysziki-tó) 1 ad. hím pd (Kern R., Tõgye J.);

 

Déli hantmadár (Oenanthe hispanica) (10)

1995. június 14. Tállya, kõbánya 1 ad. hím pd (ssp. melanoleuca, feketetorkú változat) (Ecsedi Z., Petrovics Z., Tar J. és társaik);

1995. július 31 – augusztus 3. Süttõ, Auév-bánya 1 ad. hím pd (ssp. melanoleuca, fehértorkú változat) (Csonka P., Barina Z., Riezing N.);

 

Csíkosfejû nádiposzáta (Acrocephalus paludicola)

1993. április 24. Apaj, Apaj-puszta 1 pd (Schmidt A., G. Gorman);

 

Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) (3)

1995. július 21. Fehértó, Fehér-tó (Hanság) 1 ad. pd (megfogva) (Neuwirth N., Fülöp T. és társaik);

 

Csilpcsalpfüzike "tristis" alfaja (Phylloscopus collybita tristis) (3)

1995. szeptember 18. Sopron, Nemes-kút 1 tojó pd (megfogva) (Hadarics T., Laczik D., Mogyorósi S., Mazál I., Molnár B.);

 

Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) (9/10)

1991. május 22. Karcag, DATE Kutatóintézet parkja 1 ad. hím pd (megfogva) (Kalivoda B., Tóth L., Zsigrai Gy., Kovács J. I.) (Kalivoda 1993);

1994. május 22. Félhalom, Patkós csárda 1 imm. hím pd (Schmidt A., G. Gorman);

 

Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) (1)

1995. június 23. Tiszanána, Magas-határ-dûlõ 1 ad. hím pd (Fitala Cs., Szegedi Zs, Sótér Sz., Klein D.) (Fitala & Szegedi 1995);

 

El nem fogadott adatok – Records not accepted

 

Rózsás flamingó (Phoenicopterus ruber) 1995. március 13. Véménd; Rövidcsõrû lúd (Anser brachyrhynchus) 1995. október 7. Dinnyés, Dinnyési-Fertõ; Fakó rétihéja (Circus macrourus) 1995. szeptember 14. Hajdúszoboszló, Angyalháza; Fekete sas (Aquila clanga) 1995. február 7. Csokonyavisonta; Baird-partfutó (Calidris bairdii) 1994. május 16. Tiszasüly, Homori-halastó; 1995. augusztus 16. Naszály, Ferencmajori-halastavak; Laposcsõrû víztaposó (Phalaropus fulicarius) 1991.október 12. Fenékpuszta, Balaton; Vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris) 1994. március 30. Nagyrábé, Kis-Rábé-puszta; Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus) 1994. október 5. Kópháza; Gyûrûscsõrû sirály (Larus delawarensis) 1995. január 3. Bokod, Bokodi-hûtõtó; Kenti csér (Sterna sandvicensis) 1995. április 20. Egerszalók, Egerszalóki-víztároló; Sarki csér (Sterna paradisaea) 1993. augusztus 3., augusztus 13. Fehértó, Fehér-tó (Hanság); Naumann-rigó (Turdus naumanni) 1993. március 15. Sajóecseg; Törpesármány (?) (Emberiza cf. pusilla) 1994. december 7. Somlószõlõs; Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) 1994. augusztus 24. Péteri-tó.

 

Summary - Magyar, G.: The 1995 Annual Report of the Hungarian Rarities Committee.

 

In 1995 the Rarities Committee of the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society came to a decision on 92 records reported to the Committee. From these records 76 were accepted (82.6%), concerning 33 species or subspecies. The annual meeting of the Committee was held on April 13, 1996.

Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland guidelines of the AERC. The two sets of figures (divided by a slash) after the species name indicate the number of occurrences and individuals up to and including 1995. When only one figure is shown this relates to both occurrences and individuals. For those species where exact numbers of records were not computed prior to 1988, only the number of records accepted since 1988 ("n+the number of records accepted since 1988") are given in brackets.

Since the report is in Hungarian, the following guildelines are given for acronyms and Hungarian words frequently used in the report. Date is written according to the Hungarian sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of occurrence, usually the name of the town of municipality followed by the name of the actual place. Names or numbers of the particular pond of a fishpondsystem are given after the name of the pond system in brackets. Number of individuals is given with the extention 'pd' (i.e. individual) with notes on plumage, sex, or other circumstances of the record. 'Hím' refers to males, 'tojó' to females. '2y' means second year immature bird, 'nyugalmi ruhás' means winter (basic) plumage, 'nászruhás' refers to adult summer (alternate) plumage. 'Megfogva' means the bird was netted and ringed. The names of observers are in brackets. 'És társai(k)' means 'et al.' and it usually indicates that the bird was reported by more than four observers. Reference to publication or photo, where available, is given after the record. Rejected records are listed at the end of the report.

Two new species for Hungary were amongst those accepted in 1995, namely Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus) and Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala). The total of bird species ever occurred in Hungary is now 365. Other noteworthy observations in 1995 were the 1st record of White-headed Duck (Oxyura leucocephala) since 1988, 1st record of Griffon Vulture (Gyps fulvus) since 1988, 8-9th record of Steppe Eagle (Aquila nipalensis), 4th record of Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) since 1988, 2nd record of Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis), 6th record of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) since 1988, 4-5th records of Sandwich Tern (Sterna sandvicensis), 4-5th records of Arctic Tern (Sterna paradisaea), 10-12th records of Great Black-headed Gull (Larus ichthyaetus), 6-8th records of Citrine Wagtail (Motacilla citreola), 3rd record of Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola), and 3rd record (but first ever netted) of the Eastern race of Chiffchaff (Phylloscopus collybita tristis). In 1995 a total of 301 bird species was recorded in Hungary.

 

 

 

Irodalom - References

 

Bankovics A. 1989. A Nomenclaturai Állandó Bizottság jelentése, 1988. Mad. Táj. 1989(3–4): 48–49.

Bankovics A. 1990. Újabb fajok Magyarország avifaunájában. Aquila 96–97: 127–133.

Bankovics A. 1992. A Nomenclatura Bizottság jelentése az 1990-es évrõl. Mad. Táj. 1992(2): 46–48.

Bankovics A. 1993. Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1991. évrõl. Mad. Táj. 1993(2): 46–48.

Borbáth P. 1995. Cankópartfutó Tryngites subruficollis a pélyi Hatrongyosi libanevelõn. Partimadár 5: 73-74.

Fitala Cs. & Szegedi Zs. 1995. A kucsmás sármány (Emberiza melanocephala) elsõ hazai elõfordulása. Aquila 102: 229-230.

Gorman, G. 1995. Repülõ vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris) megfigyelése a Hortobágyon. Túzok 1: 85-86.

Kalivoda B. 1993. A karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) Magyarországon - az elsõ alföldi elõfordulás kapcsán. Aquila 100: 282-285.

Keve A. 1984. Magyarország madarainak névjegyzéke. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar G. 1994. Hogyan jelentsük ritka madárfajok észlelését? Partimadár 4(2): 52–55.

Magyar G. 1995. Az MME Nomenclator Bizottság 1994. évi jelentése ritka madárfajok magyarországi elõfordulásáról.  Aquila 102: 199–208.

Magyar G. & Hadarics T. 1995. Az MME Nomenclator Bizottság 1993. évi jelentése ritka madárfajok magyarországi elõfordulásáról.  Aquila 102: 193–198.

Vasuta G. 1995. Kis hattyú (Cygnus columbianus) elõfordulása a Jászkarajenõi-halastónál. Aquila 102: 209.

Waliczky Z. 1993. Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1992. évrõl. Mad. Táj. 1993(2): 49–56.

Waliczky Z. Magyar G. 1986. A jeges sirály (Larus hyperboreus) újabb elõfordulása Magyarországon. Mad. Táj. 1986(1): 40-41.

 

Dr. Magyar Gábor, MME Nomenclator Bizottság, H-1121 Budapest, Költõ u. 21.

 

 

 

Vissza/back to:  irodalomjegyzékhez/Literature

Vissza/back to:  tartalomjegyzékhez/Main page

 

Content-Type: text/html; charset=us-ascii; name="tagok.htm" Content-Transfer-Encoding: 7bit Content-Disposition: inline; filename="tagok.htm" Content-Base: "file:///C|/Gabor/WebPage/nb/tagok.htm" TAGOK

Az MME NB jelenlegi tagjai

(Members of the HCRC)

 

Név/Name

Tisztség/Title

Tagság kezdete/Since

Dr.Bankovics Attila

elnök,

(1988 óta)

Barbácsy Zotán

 

(1988 óta)

Dr.Bod Péter

 

(1988 óta)

Dr.Hadarics Tibor

titkár(megosztva)

(1990 óta)

Dr. Magyar Gábor

gmagyar@uoguelph.ca

(titkár

1994-1996 között)

(1988-1989 között,

1994 óta)

Nagy Tamás

 

(1996 óta)

 Schmidt András

hat2@ktm.x400gw.itb.hu

titkár (megosztva)

(1994 óta)

Végvári Zsolt

 

(1997 óta)

Waliczky Zoltán

 

(1990 óta)

 

Készült/Created: 1997.06.15

 Vissza/Back