AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1993. ÉVI JELENTÉSE RITKA MADÁRFAJOK MAGYARORSZÁGI ELÕFORDULÁSÁRÓL

Magyar Gábor és Hadarics Tibor

Abstract

Magyar, G. & T. Hadarics (1995): The 1993 Annual Report of the Hungarian Rarities Committee. Aquila, 102, p. 193-198.

In 1993 the Rarities Committee of the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society came to a decision on 45 records reported to the Committee. From these records, which concerned 22 species or subspecies, 35 were accepted (77.7%). The annual meeting of the Committee was held on April 22, 1994.

Two new species for Hungary were amongst those accepted in 1993, namely Spur-winged Plover (Hoplopterus spinosus) and Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis). Other noteworthy observations were the 3rd, 4th and 5th records of Steppe Eagle (Aquila nipalensis), 2nd Eleonora's Falcon (Falco eleonorae), 2nd Killdeer (Charadrius vociferus), 4th Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos) - the first concerning three birds together -, the 2nd and 3rd Great Black-headed Gulls (Larus ichthyaetus), 3rd Arctic Tern (Sterna paradisaea), 2nd Pygmy Owl (Glaucidium passerinum), 3rd and 4th Citrine Wagtails (Motacilla citreola), 2nd Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola), 2nd tristis race Chiffchaff (Phylloscopus collybita) and two records of Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus).

Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland guidelines of the AERC. The two sets of figures after the species name indicate the number of occurrences and individuals (divided by a slash) until 1976 (published by Keve, 1984) followed by those accepted since 1988, the establishment of the RC in its current form, including the records accepted in 1993. When only one figure is shown this relates to both occurrences and individuals. The unaccepted records are listed at the end of the report.

Since the report is in Hungarian, the following guildelines are given for acronyms and often used Hungarian words. Dates are written according to the Hungarian sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of occurrence, usually the name of the nearest town followed by the name of the actual place. Pd. refers to individuals, hím to males, tojó to females. Notes in brackets refer to plumage or other circumstances of the record (1.éves means first year bird, gyûrûzve means ringed bird e.g.). The names of observers are in brackets at the end of each record. És mások means et al. and indicates that the bird was reported by more than four persons.

Az MME Nomenclator Bizottsága 1993-ban ritka hazai madárfajok 45 adatával kapcsolatban hozott döntést. Ennek során 22 faj 35 adatát fogadta el (77,7%). További két adattal kapcsolatban a döntést késõbbi idõpontra halasztotta. A bizottság éves ülését 1994. április 28-án tartotta. A Bizottság tagjai alfabetikus sorrendben az alábbi személyek voltak ebben az idõszakban: dr.Bankovics Attila (elnök), Barbácsy Zoltán, dr.Bod Péter, dr.Hadarics Tibor, dr.Kovács Gábor, Schmidt Egon, és Waliczky Zoltán. Szimuly György látta el a titkári feladatokat.

1993-ban két új faj, a tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus) és a cankópartfutó (Tryngites subruficollis) magyarországi elõfordulása nyert bizonyítást.

A viszonylag kis mennyiségû elbírált észlelés között számos további említésre méltó elõfordulás is található. A három pusztai sas (Aquila nipalensis) megfigyelés (3-5. elõfordulás), az Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae) és az ékfarkú lile (Charadrius vociferus) második adata, a vándorpartfutó (Calidris melanotos) 4. adata (ez egyben az elsõ, mely egynél több példányra utal), két újabb halászsirály (Larus ichthyaetus) (2. és 3. adat), a 3. sarki csér (Sterna paradisaea), a törpekuvik (Glaucidium passerinum) második elõfordulása, két újabb (3. és 4.) citrombillegetõ (Motacilla citreola) elõfordulás, a második hazai rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) fogása, egy újabb, immár második Phylloscopus collybita tristis megfigyelés, végül, de nem utolsósorban a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) két újabb fogási adata mutatja, hogy megfigyelõink eredményes évet zártak.

A fajok neve mögött zárójelben két számadat található, egymástól vesszõvel elválasztva. Az elsõ szám Keve (1984) által 1976-ig elfogadott adatok számát, a második a Bizottság által 1988 óta elfogadott adatok számát (Bankovics, 1989, 1990, 1992, 1993; Waliczky, 1993) jelöli az 1993.év végével bezárólag. Az elõfordulások számát és az összes példányszámot törtjel választja el (amennyiben csak egy szám van feltüntetve, ez az elõfordulást és az egyedszámot is jelenti). Amennyiben az elõfordulások pontos száma nem ismeretes, + jel szerepel. Egy adott faj bizonyított hazai elõfordulásainak számát az adott idõszakig a feltüntetett két szám összege adja meg.

A jelentésben felsorolt adatokra, amennyiben az MME NB jelentésén kívül más forrás nem adható meg (minthogy azt máshol nem publikálták még), a megfigyelõk nevének feltüntetésével kérjük hivatkozni.

A lista végén felsoroltuk az elbírált és el nem fogadott adatokat a megfigyelõk nevének feltüntetése nélkül. Ezekre az észlelésekre csakúgy, mint a Bizottsághoz be nem küldött adatokra, bizonytalan voltuk miatt a madártani szakirodalomban hivatkozás nem történhet.

A Magyarországon hitelesítetten elõfordult madárfajok a következõ kategóriák valamelyikébe sorolhatók be:

A kategória: a faj legalább egy, nagy valószínûséggel természetes állományból származó vad egyede 1950. január 1. óta hitelesíthetõen elõfordult Magyarország határain belül.

B kategória: a faj legalább egy, nagy valószínûséggel természetes állományból származó vad egyede kizárólag 1950. január 1-ét megelõzõen fordult elõ Magyarországon.

C kategória: a faj valamennyi Magyarországon elõfordult egyede nagy valószínûséggel olyan populációból származik, mely eredetileg az ember közvetítésével jutott el Európába, ahol késõbb emberi segítség nélkül önmagát fenntartani képes populációt alakított ki (ide tartozik a parlagi galamb és a fácán).

D kategória: a faj hitelesíthetõen elõfordult Magyarországon, az elõfordult egyed azonban valószínûsíthetõen nem vad eredetû.

Magyarország madárfaunájában hivatalosan nyilvántartott fajok közé csak az A, B és a C kategória fajai tartoznak bele, a D kategória fajait a névjegyzék külön függeléke foglalja össze.

Hitelesített adatok - Accepted records

A kategória

Rövidcsõrû lúd - Anser brachyrhynchus (2,4/30)

1993.feb.8.,9.,11. Kis-Balaton, I. víztározó 1-6-1 pd. (Lelkes A., Futó E., Lakatos J.)

Fakó rétihéja - Circus macrourus (+,6)

1993.ápr.11. Balmazújváros, Erdõssziget 1 ad. hím pd. (Béke Cs., Nagy Gy., Szilágyi A.)

1993.ápr.12. Hortobágy, Darassapuszta 1 ad. hím pd. (Szilágyi A., Tar J.)

Fekete sas - Aquila clanga (+,1)

1993.okt.25.-1994.jan.6. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 juv. (1.éves) pd. (Pellinger A. és mások)

Pusztai sas - Aquila nipalensis (2,3)

1992.nov.5. Szolnok, Nagykörû 1 imm. (2.éves) pd. (Rimóczi Á.)

1993.máj.7-8. Hortobágy, Darassapuszta 1 juv. (1.éves) pd. (Tar J., Sándor I., Szilágyi A.)

1993.jún.29-szept.14. Hortobágy, Darassapuszta 1 imm. (2.éves) pd. (Tar J. és mások)

Eleonóra-sólyom - Falco eleonorae (1,1)

1993.máj.9. Tiszasüly, Homori-halastó 1 (sötét színváltozatú) ad. pd. (Rimóczi Á., Gõdér R.)

Ékfarkú lile - Charadrius vociferus (0,2)

1992.aug.10. Hortobágyi-halastó 1 pd. (P.A.F. Rasmussen)

Tüskés bíbic - Hoplopterus spinosus (0,1)

1993.okt.17-24. Tömörkény, Csaj-tó 1 juv. (1.éves) pd. (Barkóczi Cs., Domján A., Horváth Sz. és mások)

Vándorpartfutó - Calidris melanotos (0,4/6)

1993.szept.12-14. Naszály, Ferencmajori-ht. 3 pd. (Szimuly Gy., Musicz L. és mások)

Cankópartfutó - Tryngites subruficollis (0,1)

1993.okt.10-22. Hortobágy, Szelencés és Angyalháza-puszta 1 juv. (1.éves) pd. (Konyhás S., Rácz A., Kállay Gy., dr.Kovács G., I. Hepburn)

Kis goda - Limosa lapponica (+,6/32)

1993.máj.18-20. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 (nászruhás) ad. pd. (Pellinger A, Mogyorósi S., R.Kroiss)

1993.szept. 3-29. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1-3 pd. (Neuwirth N., Pellinger A., Mogyorósi S., dr.Hadarics T. és mások)

Terekcankó - Xenus cinereus (4,2)

1993.máj.15. Tiszasüly, Tamásháti-halastó 1 (nászruhás) ad. pd. (Rimóczi Á., Germán P., Gõdér R.)

Ékfarkú halfarkas - Stercorarius parasiticus (+,9/10)

1993.aug.25.. Fertõújlak, Mekszikópuszta 1 (világos színváltozatú) juv. pd. (Soproni J., Marton I., Homor P., Udvardi G., Pellinger N. és mások)

1993.szept.5. Fertõújlak, Mekszikópuszta 1 (sötét színváltozatú) juv. pd. (Pellinger A., Nagy Cs.)

1993.szept.8 Hortobágy, Dinnyési rizskalitkák 1 (világos színváltozatú) ad. pd. (Tar J.)

1993.szept.25. Hortobágy, Virágoskúti-ht. 2 (világos színváltozatú) ad. pd. (Szilágyi A., Tar J.)

Halászsirály - Larus ichthyaetus (0,3)

1993.ápr.6-11. Balmazújváros, Virágoskúti-ht. 1 subad. (4.éves) pd. (Oláh J., Szilágyi A., Béke Cs., Tar J., Boros E., Nagy Gy.)

1993.aug.11. Szentesi Termáltó 1 ad. pd. (Bod P.)

Kacagócsér - Gelochelidon nilotica (+,5/7)

1992.júl.18. Fertõrákos, üdülõtelep 2 ad. pd. (Molnár B., Neuwirth N.)

1993.máj.8. Kardoskút, Fehér-tó 2 ad. pd. (Kaczkó Á., Kern R.)

1993.júl.16. Hortobágy, Horti libanevelõ tó 1 ad. nászruhás pd. (Tar J.)

Sarki csér - Sterna paradisaea (0,3)

1993.júl.29. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 ad. pd. (Pellinger A., A. Luschies, U. Lembeke)

Kis csér - Sterna albifrons (+,5/8)

1992.aug.19. Vízvár (Dráva) 2 ad. pd. (Fenyõsi L., Stix J., Horváth Z.)

1993.jún.3. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 2 ad. pd. (Pellinger A., Mogyorósi S., Fersch A., Kemenár K.)

Törpekuvik - Glaucidium passerinum (1,1)

1992.feb.25. Aggtelek 1 pd. (Varga Zs.)

Citrombillegetõ - Motacilla citreola (0,5)

1993.ápr.22. Hortobágy, Derzsi libanevelõ tó 1 (2.éves) hím pd. (Gál A.)

1993.máj.7. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 ad. hím pd. (dr.Hadarics T., Pellinger A., Balaskó Zs.)

Rozsdás nádiposzáta - Acrocephalus agricola (1,1)

1992.szept.23. Fenékpuszta 1 pd. gyûrûzve (Molnár L., Kovács L., Palkó S., dr.Csörgõ T., dr.Bankovics A.)

Csilpcsalpfüzike tristis alfaja - Phylloscopus collybita tristis (0,2)

1993 okt.1. Balmazújváros, Keleti-fõcsatorna partja 1 pd. (Ecsedi Z., Ecsedi L., Tar J.)

Karmazsinpirók - Carpodacus erythrinus (+,5/6)

1992.máj.30. Fenékpuszta 2 pd. (ad. hím és 2.éves hím) (Kováts L., Palkó S.)

1992.máj.31. Hortobágyi-halastó 1 pd. (nem kiszínezett, éneklõ hím) (Gál A.)

D kategória

Nílusi lúd - Alopochen aegyptiacus (0,1)

1993 jan.12-16. Paks 1 pd. (Zörényi M., Zörényi J., Farkas S., Deme T., Zörényi L.)

El nem fogadott adatok - records not accepted

Accipiter brevipes 1992.aug.9. Poroszló, Tisza-tó 1 pd.; Aquila nipalensis 1993.máj.31. Kõröstetétlen 1 pd.; Falco biarmicus 1993.okt.5. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 pd.; Limnodromus scolopaceus 1993.szept.25. Hortobágyi- halastó 1 pd.; Larus philadelphia 1993.máj.13. Felsõszentiván 1 pd. (a bemutatott fénykép kis sirályt ábrázol); Larus glaucoides 1992.ápr.12. Hortobágyi-halastó 1 pd. (visszavonva); Anthus gustavi 1993.szept.26. Hortobágy, Angyalháza (Hajdúszoboszló) 1 pd.; Oenanthe isabellina 1993.szept.15. Cserebökény 1 pd.; Sylvia conspicillata 1993.szept.17. Hortobágy, Elepi-halastó 1 tojó pd.; Cettia cetti 1992.aug.20-27. Fenékpuszta 1 éneklõ hím pd.; Emberiza aureola 1993.júl.6. Bükk, Nagymezõ 1 pd.

Irodalom - References

Bankovics, A. (1989): A Nomenclaturai Állandó Bizottság jelentése, 1988. Mad. Táj. 1989 (3-4) p.48-49

Bankovics A. (1990): Újabb fajok Magyarország avifaunájában Aquila, 96-97, p.127-133

Bankovics A. (1992): A Nomenclatura Bizottság jelentése az 1990-es évrõl. Mad. Táj. 1992(2) p.46-48

Bankovics A. (1993): Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1991. évrõl. Mad. Táj. 1993(2) p.46-48

Keve, A. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke. Akadémiai Kiadó, Budapest, 100 p.

Magyar, G. (1994): Hogyan jelentsük ritka madárfajok észlelését? Partimadár, 4 (2), p.52-55

Waliczky, Z. (1993): Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1992. évrõl. Mad. Táj. 1993(2) p.49-56

A szerzõk címe/authors' address:

dr. Magyar Gábor & dr. Hadarics Tibor

MME-Nomenclator Bizottság

H-1121 Budapest

Költõ u. 21.

Vissza/back to: irodalomjegyzékhez/Literature

Vissza/back to: tartalomjegyzékhez/Main page