PAX
GYERMEKBARÁT ÜDÜLŐ ÉPÍTÉSE ERDÉLYBEN

- szegénygyerekek üdülője, a békére, a toleranciára nevelés központja -


A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a romániai Algyógyfürdőn szeretne szegény gyerekek nyaraltatásához létrehozni egy üdülőt PAX néven. Az egyesület a telket már megvette, jelenleg az épület tervezése folyik. A szükséges anyagiakat a Gyermekbarát Mozgalom pályázatok és adományok révén kívánja előteremteni.

A kezdeményezés külön érdekessége, hogy Budapesten él a 101 éves Dusi néni, aki Erzsébetváros díszpolgára. Elmondta, hogy családjával 1914-1919-ig Algyógyon élt, ahol édesapja telekkönyvvezetőként dolgozott. Ő 16 éves lányként 1920-ban költözött Pestre. A Gyermekbarátok meg szeretnék őrizni az édesapa, Krausz Oszkár algyógyi telekkönyvvezető emlékét és az üdülő bejárati haljában emléktáblát kívánnak számára elhelyezni.
Kapcsolódó link: Algyógy város honlapja
Kapcsolódó link: Képek Algyógyról
Kapcsolódó link: A Romániai Magyar Szó 2005. március 22-i cikke
Kapcsolódó link: A Népszabadság 2005. április 8-i cikke
Kapcsolódó link: Topik a Népszabadság fórumánTÁMOGATÓKAT KERESÜNK!

PAX Gyermekbarát üdülő AlgyógyonNon-profit közhasznú civil szervezetünkről

A tradicionális múltú gyermekbarát egyesület már 1917-es magyarországi megalakulása után közreműködött az I. világháború után család nélkül maradt szegény gyermekek üdültetésében. Kiváló vezetői között megtalálható volt Kéthly Anna is, a kiváló politikusnő. A szervezet több, ma határon túli településen is működött, így pl. Szabadkán, Nagyváradon, Temesváron.

A Gyermekbarát Egyesület tevékenységét 1944-ben a szélső jobbos belügyminiszter betiltotta, mert árpádföldi üdülőjében lengyel zsidó menekülteknek adott otthont. Az egyesület a II. világháború után rövid időre újjáalakult, majd 1948-ban a szélső bal lehetetlenítette el működését. A szervezet ingatlanait 1953-ban államosították, a tagok gyűjtéséből vásárolt árpádföldi üdülőt is. Amíg később a magánszemélyek, az egyházak részesültek kárpótlásban, az 1948 előtt működő civil szervezetek nem. Részükre egy-egy kormány jóvoltából született némi "kárpótlás", mint például a Magyar Cserkészszövetség kapott a Boross-kormány utolsó napjaiban egy rózsadombi villát...

1992-ben a szervezet Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma néven alakult másodszor újjá, s tevékenységében meghatározó a tehetséges és a hátrányos sorsú gyermekek segítése, közreműködés szabadidejük hasznos megszervezésében. Fő nevelési elvei a békére, a demokratikus készségekre, a toleranciára, a kirekesztés minden formája elleni föllépésre nevelés. Magyarországról egyedül teljes jogú tagja a brüsszeli székhelyű gyermek-világszervezetnek, a Nemzetközi Sólyom Mozgalomnak, de tagja az Európai Közösség családszervezetének (COFACE) és az Európai Hálózat a Világ Utcagyerekeiért (ENSCW) szervezetnek is.

A projektről

A közhasznú Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma érdemben kívánja folytatni azt a tradicionális tevékenységét, amelyet a szegény sorsú gyerekek számára elődei már 1917-től tettek. Nyári üdültetést akar szervezni a Budapesttől 470 km-re, Romániában, Algyógyfürdőn (www.geoagiu.ro) lévő üdülőközpontban elsősorban romániai és magyarországi gyerekek számára. Szervezetünk ezért e helyen a közelmúltban saját költségvetéséből 5.700.000 Ft-ért 936 nm közművesített telket vásárolt, amin üdülőt kívánunk építeni egy busznyi gyerek (48-50 fő) részére.

A projekt a szegény gyerekek segítésének jó példáján túl mutat nemcsak abban, hogy konkrétan nyújt kapaszkodót a határon túli magyar gyermekeknek, hanem abban is, hogy egyrészt a magyarországi gyerekek megismerhetik Erdély kulturális és természeti szépségeit, másrészt a közös üdülés a romániai (magyar és nem magyar) gyerekekkel jó lehetőséget ad a barátságkötésre, egymás kultúrájának megismerésére, valamint a további, felnőttkori együttműködésre a közös Európai Unióban. Nem is beszélve arról, hogy a szegény gyerekek számára nyújtott lehetőségből bizonyára cigány gyerekek is részesülnek, s nekik is biztosítottá válnak ezek az előnyök.

Szervezetünk nyaranta, július és augusztus hónapokban 8X1 hetes turnusokban szegény sorsú erdélyi és magyarországi gyermek számára szeretne ingyenes üdültetést biztosítani. Így a szervezet által évente 320 szegény gyermek részesülhet térítésmentesen nyaralásban. A ténylegesen rászoruló gyermekek kiválasztásában az önkormányzatok, az iskolák, a civil szervezetek segítségét fogjuk kérni.

A kialakítandó üdülő terve:
0. szint (pince): raktár, disco, közösségi programok, a konyhaszemélyzet öltözője, raktár, WC.
1.szint (földszint): nagyterem 48 fő étkezése, közösségi élete számára, főzőkonyha, iroda.
2-3.szint: (1.-2. emelet) 48 fő alvási lehetőségének biztosítása 10 db 4 ágyas, 4 db 2 ágyas szobák kialakítása. WC, zuhanyzó.
4. szint: (tetőtér) 2X2 ágyas apartman, erkély, lépcső a kilátótoronyba.
Előkert, udvar: bekerítés, parkosítás, gyorsan növő örökzöld bokrokkal, pihenőpadok, parkoló, kisebb medence.

Az üdülő létrehozásának tervezett költsége 60 millió Ft:
Telekvétel 6 millió Ft. Építkezés 42 millió Ft. Berendezés 7 millió Ft. Tervezési költség 3 millió Ft. Szervezési költség 2 millió Ft.
Egyesületünk 6,2 millió Ft készpénzzel rendelkezett erre a célra, amit a telekvásárláskor el is költöttünk. Ugyancsak egyesületünk ajánlotta föl a tulajdonában lévő Brenner György: Gyermekbarátok című grafikáját, amely a Népszabadság, a Sansz, az MTV Aranyág című műsora, a Romániai Magyar Szó médiatámogatásával árverezés útján 1.500.000 Ft-ért kelt el. A többi szükséges összeget adományokból, támogatásokból szeretnénk összegyűjteni.

A munkálatokat helyi munkaerő bevonásával szeretnénk megoldani. Ezzel nemcsak a kezdeményezés helyi elfogadottságát kívánjuk erősíteni, hanem jelentősen olcsóbban tudjuk azt megvalósítani.

A létrehozás utáni projektfinanszírozás

A nyaraltatás finanszírozására, az üdülő fönntartására az év többi 10 hónapjában szerény díjazás ellenében fogadnak gyermekcsoportokat, iskolai osztályokat stb. Az üdülő jó lehetőséget biztosít fiatalok, felnőttek részére kisebb konferenciák, képzések rendezésére is. Tehát ilyen feltételek mellett az üdülő a beruházás után non-profit alapon fenntartható lenne.

A helyszínről

A festői üdülőhely kevésbé ismert, pedig még a rómaiak építették ott az első fürdőt. A dombok karélyában található településnek büszkesége a sok forrás és egy kis vízesés. Ma egyik szállodájában Románia egész területéről fogadnak rehabilitációs kezelésre reumatikus betegeket. Strandja a megvásárolt ingatlantól 200 m-re található. Három medencéje van, amelyik közül az egyik langyos vízű gyógymedence.

1881-ben főleg románok, magyarok, németek lakták. Napjainkra csak egy két magyar ajkú lakosa maradt. A rohamos magyar fogyásról figyelemre méltó egy összehasonlító adat: 1910-ben 571 magyar lélek élt Algyógyon, 1920-ban már csak 171 fő. Az 1848-49-es szabadságharc idején 80 fős nemzetőrséget adott a falu. A Dévától 50 km-re lévő fürdőhelyen 1629-ben Erdély fejedelme is megmártózott, s itt született a szabadságharc egyik nagy támogatója, a földbirtokos művelődéspolitikus, 1848-tól országgyűlési képviselő, 1867-től Hunyad vármegye főispánja, gróf Kún Kocsárd. 1885-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója. 1888-ban teljes vagyonából Algyógyon olyan minta földműves iskolát hozott létre, amely jól felkészült gazdák nevelésével a falvaknak nyújtott segítséget a belterjes mintagazdaságok létrehozásához. Algyógy szülötte Erdélyi Mór is, aki a szövetkezeti mozgalom megalapítója, eredetileg nyomdász, a Károlyi kormány államtitkára.

A helyi román lakossággal kiváló kapcsolatot alakítottunk ki. A helyi román gyerekeket többször meghívtuk magyarországi táborainkba. Az elmúlt nyáron a Nemzetközi Gyermekbarát Fesztivál Sepsiszentgyörgyről Budapestre tartó két busznyi gyerekserege részt vett az újjáválasztott román polgármester fia esküvőjén is.

Hogyan lehet az üdülőépítést támogatni?

A legkisebb összegű támogatást is megbecsüljük, megköszönjük. A támogatás több formája lehetséges.
1. Már 1 ezer Ft-tól jelképes téglajegyet lehet venni. A téglajegyet vásárlók neveit az ingatlanban megörökítjük.
2. Nagyobb összegű támogatást (250 ezer Ft-ot) egy-egy üdülőágy örökbefogadásával lehet nyújtani. Az örökbefogadó, vagy az általa meghatározott személy nevét az ágyon táblával megörökítjük.
3. A teljes 48-52 személyes üdülőben örökös üdülési jog kapható minden év azonos szakaszában (egy millió Ft támogatással 1 szálláséjszaka kapható).

Számlaszámunk: MGYM: 11670009-07753900-70000002

Az üdülő létrehozására eddig a következők tettek fölajánlást

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma - 6 000 000 Ft (telekvétel) és szervezőmunka, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma által árverésre fölajánlott, a tulajdonában lévő A5-ös méretű Brenner György grafikarajza: Gyermekbarátok

Éhező Gyermekekért Alapítvány - 1.800.000 Ft (az 1%-os fölajánlás 2004. évi összege)

József Attila Alapítvány - 500.000 Ft

Kiss Péter kancellária miniszter (a Magyar Kormány nevében) - 2.000.000 Ft

Hiller István kultuszminiszter (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nevében) - 2.000.000 Ft

Andai Ferenc történész (Kanada) - 500 kanadai dollár

Székely Imre Kanadában élő grafikus és festőművész - kép fölajánlása az üdülő közösségi termébe

Derzsi József civil szervezeti vezető (Nagyszeben) - önkéntes szervező munka

Lupu Mitica, felesége Tatjana, lánya Ada (Geoagiu-Bózes) - önkéntes szervező, építkezést irányító munka

Halász Attila építész (Budapest) - önkéntes tanácsadó munka

Agárdi Péter irodalomtörténész - 25.000 Ft

Tokár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Közgyűlése elnöke - 10 000 Ft.

MÉDIATÁMOGATÓK: a NÉPSZABADSÁG Rt., a Romániai Magyar Szó, a Sansz, az MTV Aranyág című műsora.

Vélemények

"Ez nagyon jó és szép kezdeményezés. Hangsúlyozni kell, hogy ez az igazi segítség és helyes út, nem az ellentéteket szító, a románokkal haragot tápláló, az erdélyi és itthoni magyarságot megosztó felelotlen nagyhangúság. A nemek helyett szépítve kontrapunkt igeneket kellene fogalmazni. Magam is csatlakozom, megnézzük, mennyivel. A gyermekbarátokra még jól emlékszem, nagyszerű mozgalom volt!"
Vámos Tibor akadémikus

"Örülök a kezdeményezésnek, hiszen ezek valóban fontos dolgok, főleg ha biztosítható a kiválasztás szociális elvszerűsége és a működtetés pedagógiai szakszerűsége. A Mozgalom újraindulásánál jelen voltam, azóta nem nagyon volt időm, de ezt a törekvést szívesen támogatom - anyagilag is."
Agárdi Péter egyetemi tanár

"Örömmel és tiszta szívvel állok a kezdeményezés és az ügy mellé. Számíthattok arra, hogy az országgyűlés alelnökeként a politikai befolyásommal élve segíteni fogom a törekvéseteket."
Mandur László alelnök, Magyar Parlament


lap tetejére

Jótékonysági árverés a szegény gyerekek üdülőjéért


A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a romániai Algyógyfürdőn szegény gyerekek számára üdülőt épít. Egyesületünk a telket már megvette, jelenleg az épület kialakításához gyűjt támogatást.

Brenner György, a Népszabadság egykori kiváló grafikusművésze röviddel halála előtt, a tradicionális múltú gyermekérdekű egyesületünk újjászervezésekor, 1992-ben rajzolta A3-as fekete-fehér grafikáját nekünk.

A kép alapján készült képeslap
A kép alapján készült képeslap

E grafika jótékonysági árverésével a gyermeküdülő építésére biztosítottunk további támogatást.

A grafika eszmei kikiáltási ára 1 millió Ft volt.

A jótékonysági árverés a gyermeknapig, 2005. május 29-én 24 óráig tartott.

A jótékonysági árverés lezárult.
Az MTV Aranyág című műsorában a Brenner-grafika másfél millió Ft-ért elkelt, amely teljes összeget az erdélyi üdülő építkezésére fordítunk.lap tetejére

Fogadd örökbe egy szegény gyerek ágyát!


Talán kevesen tudják, hogy napjaink elterjedt „Fogadj örökbe…” akciói olyan tradíciók nyomdokain halad, amilyen már 1934-ben, a Gyermekbarátok tagdíjaiból, adományaiból létrehozott árpádföldi gyermeküdülő ágyainak „örökbefogadása” volt. Így vásárolt jelképesen üdülőbeli ágyat a Ganz-hajógyári munkások csoportja, a Népszava meggyilkolt szerkesztőjének özvegye Somogyi Béláné, vagy Kéthly Anna nevére az Országos Nőszervező Bizottság. Az adományozó nevét az ágyakon egy kis tábla örökítette meg. Sajnos a Gyermekbarát Egyesület nem sokáig nyaraltathatott szegény gyerekeket, működését 1944-ben a nyilas belügyminiszter betiltotta, majd a háború utáni rövid újjászervezés után a szélsőbal lehetetlenítette el munkáját, üdülőjét államosították. Ha az egykori támogatók gyerekágyát történelmünk során egyesületünk nem is tudta megtartani, a nemes lelkű szponzorok emlékét őrizzük. Ugyan a rendszerváltás után egyéneket, egyházakat kárpótolt az állam, a Gyermekbarátokat eddig egy kormány sem kárpótolta.

Mégis a jelenlegi Gyurcsány-kormány idején véli úgy a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, hogy belevághat a régi gyermekbarát hagyomány folytatásába.

Elhatároztuk, hogy Erdélyben, Algyógyfürdőn egy busznyi gyerek számára üdülőt létesítünk PAX néven. A nyári 2 hónap alatt 7 napos turnusokban kizárólag szegény gyerekeket fogunk ingyen nyaraltatni, a többi 10 hónap alatt pedig erdei iskolákat, közös erdélyi kirándulásokat, képzéseket szervezünk magyarországi és romániai (magyar) gyerekek számára, hogy Európa felnövekvő ifjú polgárai barátságokat köthessenek, tanulják az együttműködést, s elutasítsanak mindenféle kirekesztést.

Az ötven millió Ft-os beruházás keretében már megvettük a telket, jelenleg az üdülő tervezése folyik. Eddig az Ügy támogatásáról biztosította a Gyermekbarátokat Hiller István, az MSZP elnöke, Kiss Péter kancelláriaminiszter, Bársony András külügyi államtitkár. Az elsők között nyújtott magántámogatást Agárdi Péter egyetemi tanár, Andai Ferenc Radnóti-díjas történész (Kanada), Tokár István, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés elnöke. A közösségi terembe képet ajánlott föl Székely Imre festőművész Kanadából. Médiatámogatóként közreműködik a NÉPSZABADSÁG Rt., a ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ.

Az építkezés anyagi támogatására a közhasznú Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma meghirdeti a Fogadd örökbe egy szegény gyerek ágyát! akciót. Egy ágy örökbefogadása 1.000 euroba (~250.000 Ft-ba) kerül. Egy-egy ágyat lehet önállóan is és közösen is örökbe fogadni. A legkisebb összeget is köszönettel fogadjuk.

Egyesületünk várja egyénektől, civil közösségektől, cégektől támogatásuk felajánlását.

Szervezetünk az adományozók nevét egy-egy ágyon megörökíti, a támogatásról adóigazolást ad. Elérhetőségünk: e-mailen: , telefonon: 20/922-6664, levéllel: 1701 Bp. Pf. 244.

Az első ágyat az üdülőben (250.000 Ft támogatással) az MSZSZ fogadta örökbe!


lap tetejére

Téglajegyek a gyermeküdülő javára
Budapest, 2005. április 8.


A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a romániai Algyógyfürdőn szeretne szegény gyerekek nyaraltatásához létrehozni egy üdülőt. Az egyesület a telket már megvette, jelenleg az épület tervezése folyik. A szükséges anyagiakat a Gyermekbarát Mozgalom pályázatok és adományok révén kívánja előteremteni.

Elindítja a TÉGLAJEGY akciót. Aki az üdülő építésérére legalább 1 ezer Ft-ot fölajánl, egyrészt adóigazolást kap a közhasznú egyesülettől, másrészt fölkerül a téglajegyet váltók listájára, amelyet a Gyermekbarátok a felépített üdülőben meg fognak örökíteni.

Az adományok befizethetők a következő számlaszámra, a támogatás céljaként megjelölve: „Az üdülőre”: MGYM, ERSTE BANK: 11670009-07753900-70000002.

Megköszönve minden támogatást

Hanti Vilmos elnök


Azok listája, akik eddig téglajegyet vettek az üdülő építésére:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 200.000 Ft,
Mészáros Jánosné 100.000 Ft,
Andai Ferenc, Radnóti-díjas 500 kanadai dollár, Kanada,
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 50.000 Ft,
Agárdi Péter egyetemi tanár 25.000 Ft Budapest,
Somogyi Imréné, Dusi néni (született: 1904. október 23-án) 20.000Ft,
Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 20.000 Ft,
Tokár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 10.000 Ft Szolnok,
Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége 10.000 Ft,
Gyulai Kató holocaust túlélő 5.000 Ft Budapest,
Kovács Jenőné, a MEASZ elnökségi tagja 5.000 Ft,
Tímár Sándorné nyugdíjas 1.000 Ft Budapest.


lap tetejére

A készülő üdülő színe(i)
Budapest, 2005. május 15.


A készülő üdülő színösszetételével kapcsolatban vitát nyitottunk a Népszabadság fórumán.

Néhány további vélemény:


Kedves Vilmos!

Kattints a nagyobb képhez!Nagyon jólesik, hogy kíváncsi vagy az én véleményemre is az erdélyi üdülővel kapcsolatosan. Ezért tisztességesen utána is gondoltam és beszélgettem másokkal is ez ügyben. Senki nem ajánlja -beleértve engem is- hogy nemzeti színű legyen a ház oldala, mert ez megbotránkoztathat embereket. Felesleges nacionalista érzelmeket szítani, inkább a megbékélést kéne hirdetni a két nemzet között. Ha nemzeti színekben gondolkodunk, akkor például egy magyar és egy román zászló loboghatna egymás mellett az épület valamelyik részén (ha zászlók önkényes használatához nem kell külön engedély...) Vagy ugyanazon a falon a magyar és a román színek bal ill. jobb oldalon...

Mellékelve küldöm a gyerekek általam legjobbnak ítélt rajzait. Lehet belőlük tanulni. Van, aki minden szintet külön színűre festett, és van, aki a ház jobb és bal oldalát különböztette meg. Szóval lehet választani. :)

Üdv.
JózsiTisztelt Hanti Úr !

Egészen meglepődtem a ház szinein.
Épitészetileg a tervezés kiváló, nagyon jó és a környezetbe illeszkedő a forma. Gondolom praktikus is.
Nagyon erősnek tartom a színeket. Igaza van Hanti úr, itt Canadában ahol rengeteg fajta népcsoport él együtt itt nem lenne probléma az, ha valakik nagyon hangsúlyozzák a hovatartozásukat.
De ott, - ismerve az előzményeket is - nem csak esztétikailag, hanem politikai síkon sem tartom helyesnek ezt a lépést. Ha a színeknél maradunk, akkor én finom pasztell szineket alkalmaznék a ház festésénél kivül, belül.

De ez a véleményem nem jelenti azt, hogy a tervező akarata ne érvényesülhessen. Tekintetbe kell venni a müvészi szabadságot is.

Székely Imre (festőművész Kanadából)Szerintem felejtsétek el a nemzeti színeket a ház festése kapcsán, mind a magyart, mind a románt, rossz ízű már ez – bárhonnan is nézzük.
Az egyik megoldás lenne, ha az üdülőtelepen és környékén használt színekből válogatnátok, vagy pedig ettől teljesen függetlenül, bármilyen szemnek kellemes színkombinációt – az élénk színek előnyben. A pirosat kihagynám!

Ibolya (Erdélyből)


lap tetejére

Látogatóban a 101 éves Dusi néninél
2005. június 23.


Szinte hihetetlen, hogy jó erőben, mindenkit megszégyenítő emlékezettel él Józsefvárosban Dusi néni, aki 1904. október 23-án született. Édesapját, Krausz Oszkárt (1866-1919) telekkönyvvezetőnek helyezték a ma már Romániában található fürdőhelyre, Algyógyra, aki 1919-ben tüdőgyulladásban meghalt. Így került Dusi néni is fiatalon öt évre Algyógyra. Sokat mesélt Dusi néni a majd száz évvel ezelőtti faluról. Családjuk jóban volt mindenkivel, jó kapcsolatot ápolt Lukács járásbíróvezetővel, a Pogány családdal, Raffael földbirtokossal, Margita román ügyvédnővel. Egy képeslapon megmutatta egykori házukat, amely a főúton, a bírósággal majdnem szemben volt. Középiskoláját Szászvárosban végezte. Mivel lányok nem járhattak a fiú iskolába, magántanulóként vizsgázott le. Trianon után a magyarok nagy része elhagyta a falut. 1920-ban költözött családjával a mai budapesti lakásába.

Megígértük, megkeressük Algyógyon édesapja kő sírját "fent a hegyen a zsidótemetőben", s a fénykép alapján a család lakóháza után is nyomozni fogunk.
lap tetejére

A felépítendő üdülő látványterve

lap tetejére