K Ö R - I K S Z
balfelső középfelső jobbfelső
balközép középközép jobbközép
balalsó középalsó jobbalsó
Te
Számítógép
Döntetlen