1 Dr. Siklóssy László: Hosszú Márton festőművész. Pásztortűz, 1925. aug. 23.    Vissza

2 Balló Ede (1859-1936) festő, 1894-től a budapesti Mintarajziskola, majd az ebből alakult Képzőművészeti Főiskola tanára. Portréi mellett nagyszámú másolatot készített régi mesterművekről, köztük Velázquez, Franz Hals, Van Eyck, S. Ruysdael alkotásairól. 100 darabból álló másolatgyűjteményét a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozta.    Vissza

3 A művészet szeretete, de a művészi munkálkodás sem állt távol a Filep családtól. Filep Sári, Margit húga, aki később Ausztráliában élt, kiválóan rajzolt. Litográfiái (Pásztortűz, 1926/3) és Párizsban készült tollrajzai (Pásztortűz 1926/18) jelentek meg az erdélyi sajtóban.    Vissza

4 Az olasz művészet jelene. Ellenzék, 1921. nov. 26.    Vissza

5 Pásztortűz, 1928/14.    Vissza

6 Gaál György: Magyarok utcája. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1995. 154.1.    Vissza

7 (i.):Hosszú Márton képkiállítása. Keleti Újság, 1926. nov. 21.    Vissza

8 Vita Zsigmond: Hosszú Márton festőművész kiállítása. A Hírnök, 1926/23.    Vissza

9 Megyery Ella: Látogatás a Tüzek Termében. Pásztortűz, 1928/14.    Vissza

10 U.o.    Vissza

11 (n.): Beszélgetése Hosszú Mártonnal, a Brassóban időző budapesti festőművésszel. Brassói Lapok, 1933. jan. 15.    Vissza

12 Ahmed Zogu (1859-1961) előbb albán köztársasági elnök és miniszterelnök, majd 1928-39 között Albánia királya. Miután Olaszország a II. világháború küszöbén megszállta az országot. Lemondásra kényszerült, és magyar származású feleségével (Apponyi Géraldine grófnő) száműzetésben élt. Zogu király és anyja portréját reprodukcióban a Magyarság 1931. júl. 5-i. száma közölte.    Vissza

13 Brassói Lapok, id.h.    Vissza

14 U.o.    Vissza

15 A lányát több ízben meghívta magához Angliába, de az adott történelmi körülmények között erre nem kerülhetett sor. Volt felesége, Filep Margit (1900-1992) mint könyvtáros a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott. Családi házukat kedvező feltételekkel magyar közösségi célokra ajánlott föl. Emlékét 1997-től márványtábla örökíti meg a házukban működő Heltai Könyvtár udvari szárnyán.    Vissza

16 Győrffy János Márton közlése. (Az adatközlő a művész egyetlen leszármazottja, a magyarországi Egyházasrádócon élő unokája.)    Vissza

17 Az agg püspököt 90 éves korában, 1925-ben festette meg. Reprodukcióban a koloszvári Minerva nyomdában az unitárius Leányotthon javára képes levelezőlapon sokszorosították.    Vissza

18 Hosszú Márton képkiállítása. Ellenzék, 1926. nov. 26.    Vissza