MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

1988-ban azzal a céllal jött létre a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), hogy egy, a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát figyelme központjába állító mű összeállítását hozza létre, s amely a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia nevet kapta. A Enciklopédiába az ezer éves múlt valamennyi parókiáját, legyen az a történeti Magyarország, vagy Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen vagy a világ más részén, felvenné.

A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, és az azt kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEHA), valamint a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM International) International /Toronto - Budapest - Pannonhalma - Szeged/ arra is vállalkozik, hogy a pártállami diktatúra idején megszüntetett, betiltott és később sem engedélyezett, ezért évtizedekig nem létező magyar egyháztörténeti kutatás újraindítását, egyetemi, főiskolai oktatását elősegítse, szakmai-módszertani tanulmányok, illetve forrásközlések-, könyvek-, folyóiratok kiadásával népszerűsítse. A szerkesztőség tagjai a nyugat-európai, illetve amerikai egyetemek magyar származású professzoraival együttműködve igyekeznek Magyarországon az egyetemek tanszékein, valamint az egyházi irányítású teológiai főiskolákon, egyetemeken az egyháztörténeti oktatást elősegíteni, bevonva oktatóikat, kutatóikat a munkába. Tevékenységünk a négy évtizedes elnyomás után ezen tudományág megújítását és ezzel együtt egy oktatási program megindítását szolgálja. Ugyanakkor hozzájárul a kelet-nyugati tudományos kapcsolatok kiépítéséhez, személyes-intézményes szakmai szálak kialakításához. Tesszük ezt mindenféle felekezeti megkülönböztetés nélkül, helyt adva bármilyen egyháztörténeti, illetve ehhez kapcsolódó történeti, néprajzi és művészettörténeti témának.

Az időközben születő részeredmények publikálására évkönyv jelleggel létrejövő Magyar Egyháztörténeti Vázlatok ma már folyóiratként működik. Jelenleg az egyetlen működő egyháztörténeti folyóirat. 1994-ben a kiadvány - megtartva eredeti címét - felvette a Regnum alcímet is. A munkaközösség ezzel kívánt tisztelegni a harmincas-negyvenes évek nagytekintélyű folyóirata és az abban publikáló egyháztörténészek munkája előtt, egyben vállalva a szellemi örökséget is. Ugyanakkor annyi különbség van a "régi" katolikus Regnumhoz képest, hogy folyóiratunk felekezeti megkülönböztetés nélkül vállalja fel az egyháztörténeti kutatás támogatását és az eredmények közlését.

A "Vázlatok" 1989 óta évente egyszer, 1993-tól évente négy számmal, két kötetben jelenik meg. /Felelős kiadó: Várszegi Asztrik (1989-); Főszerkesztő: Uzsoki András (1989-1991); Horváth Tibor (1991-1993); Szántó Konrád (1994-); Felelős szerkesztő: Zombori István (1990-) Eredeti céljainak megfelelően helyt ad a hazai szerzők mellett az egykori történelmi Magyarország egyháztörténetével kapcsolatos tanulmányoknak, forrásközléseknek a Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában vagy az egykori Jugoszlávia utódállamaiban élő szerzők tollából. Ugyanakkor egyre fokozottabb mértékben vonjuk be a munkába az emigrációs magyarság szakembereit, kiterjesztve a kutatást az emigrációban létrejött magyar egyházak működésére.

A folyóirattal együtt több sorozatba szervezve önálló köteteket is adunk ki. Így megjelentetjük a METEM-Könyvek sorozatot. E sorozatban olyan monográfiákat, tanulmányköteteket, forráskiadványokat, dokumentum köteteket jelentetünk meg, amelyek fentebb vázolt célkitűzéseknek megfelelően hazai, illetve nemzetközi jellegű hiánypótló szerepet töltenek be.

Kiadjuk az "Ecclesia Sancta" sorozatot, amely más országok egyháztörténetét ismertető műveket közöl a hazai kutatás és az érdeklődő nagyközönség számára. Új sorozatunk az "Egyházlátogatási jegyzőkönyvek", amelynek eddig 6 kötete jelent meg, és amely alapvető fontosságú segédlet a hazai és a nemzetközi levéltáros szakma, és a kutatók számára.

Sorozatokba nem tartozó egyéb műveket is jelentetett meg a kiadó, és ez így lesz a jövőben is. Fokozott figyelmet szentel a kiadó az idegen nyelven kiadott műveknek (Főleg angolul, németül, olaszul, de megjelent már szlovák nyelvű kötetünk is.)

A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok és a METEM munkálkodása révén indulhatott újra a magyar egyháztörténeti kutatás, és elmondható, hogy valóban felekezeti megkülönböztetés nélkül feladatának tekinti az 1100 éves magyar múlthoz kötődő egyháztörténet bármilyen témájának a közlését, ideértve a történeti néprajzzal, illetve az egyházi művészettörténettel kapcsolatos témákat is.