1993-ban indítottuk útjára ÕSZIKÉK néven a nyugdíjasok havilapját. Három évfolyam elteltével a debreceni Nyugdíjas Egyesület a lap ideiglenes szüneteltetését határozta el. Oka egyértelmûen a pénzhiány volt.
1997-tõl a RÉV 2000 Alapítvány felvállalta a felelõs kiadó szerepét szerkesztõséget biztosítva számunkra, megteremtve a feltételeket; szellemiségét, tartalmát, stílusát megtartva, ÕSZIKE néven újra megjelenünk.
Miért vágunk bele ebbe a vállalkozásba?
Azert mert a hozzánk érkezõ levelek, személyes megkeresések azt bizonyítják, hogy szükség van ilyen jellegû független havilapra.
Engedjék meg, hogy Nagy László János egyik cikkébõl idézzünk:

"Nagy és 'kisemberek' írtak nekünk. Tudósok, országos hírû politikusok, mûvészek, írók és egyszerû volt cselédek, munkások, kisemmizettek, szegények a múltban és ma is. Nem tûztünk ki túlzott célokat. Csupán becsülettel szolgálni a nyugdíjasok érdekeit, gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi, stb. igényei kielégítését, pontosabban e kielégítésért folyó küzdelmünk képviseletét véleményeik megformálását. Már ami egy havilap keretén belül lehetséges."

     Ezt a szellemiséget szeretnénk mi most tovább vinni! Mögöttünk nem állnak multinacionális cégek, gazdag vállalkozások, pártok. Csupán a megyében élõ kb. 160 ezer, zömében a létminimum alatt élõ
idõskorú nyugdíjas. Amiért Önökhöz fordulunk, kérés. Kérés olyan tekintetben, hogy tanácsaikkal, véleményükkel, ötleteikkel támogassák lapunkat. Írják le gondjaikat, örömeiket, s helyt adunk leveleiknek, cikkeiknek. Hisz Önöknek, Önökért fogunk dolgozni. Pártoktól független, cenzúramentes újságot fogunk szerkeszteni. Tudjuk, sok oldalról fog ezért támadás érni bennünket, mert jelenlegi világunkban az õszinte, tiszta szó luxusnak számít.
     Anyagi lehetõségeinket ( nyomdaköltség) hirdetésekbõl, reklámokból próbáljuk megteremteni. Ezért kérjük, hogy a környezetükben élõ vállalkozókat próbálják rábeszélni, hogy újságunkban hirdessenek.
Az önkormányzatokat, hogy támogassanak bennünket. S várjuk ötleteiket, tanácsaikat, hogyan tudnánk rentábillissá tenni lapunkat, miként terjesszük.
     Megtisztelnének bennünket, ha felvennék velünk a kapcsolatot. Mutassuk meg, hogy ezt a korosztályt - melyet annyi gond, baj, csapás ért - nem lehet olyan könnyen leírni, mert közösen, összefogva csodákat tud mûvelni.


           Mester Gyula                           Dr. Fazekasné Stébel Valéria
           fõszerkesztõ                                          felelõs kiadó


Szerkesztõségünk címe:

DMJV Családsegítõ Szolgálat

H-4026 Debrecen, Mester u. 1.

E-mail:menta@mail.c3.hu