Petôcz András néhány vizuális költeménye

A legelsô betû megjelenése
A szöveg átlényegülése (2.)
Az utolsó szó eltûnése

A szöveg átlényegülése (1.)
Az a betû elindít egy folyamatot
Bomlási folyamat (1.)
A szöveg visszalényegülése (1.)
A szöveg visszalényegülése (2.)

Az utolsó betû eltûnése
Néhány szó mindig eltûnik, majd ismét elôkerül
A zs betû elindít egy folyamatot