Budapesti Jelenlét

1997-ben újraindult az éppen negyedszázados múltra visszatekintô Jelenlét címû folyóirat, és ezáltal a mindenkori fiatal irodalom újra autentikus fórumhoz jutott. Újbóli megjelenésünk, amely igen jó visszhangot keltett szakmai és olvasói körökben egyaránt, hiánypótlónak bizonyult, a szerkesztôségünkbe beérkezett jelentôs számú kézirat legalábbis ezt bizonyítja. Továbbra is szándékunk az induló tehetségek felkarolása, emellett pedig a modern irodalmi és képzômûvészeti törekvések képviselete.
1997-ben nem csupán elindult a lap, de az újjászületett szerkesztôség csakhamar nem kisebb eredményt tudott felmutatni, mint a nemzetközileg is elismert MADI képzômûvészeti csoport megnyerését. Olyan grafikusok közöltek ezáltal lapunkban, mint Fajó János, Bányász Éva vagy Haász István. Lapunknak az irodalmi vonatkozása sem kevésbé izgalmas. Géher István szerkesztôbizottsági munkáját dicséri 17.számunk olyan publikációja, mint a Magyarországon teljesen ismeretlen Charlotte Perkins Gilman közlése, akinek A sárga tapéta címû elbeszélése az angolszász irodalom klasszikus darabjának számít, hazánkban pedig mi közöltük elsôként.
A fiatal generációk mellett a Jelenlét teret ad idôsebb pályatársaknak is, így közölt lapunkban Orbán Ottó, Baránszky László, Kalász Márton, hogy csak néhány nevet említsünk. 18. számunk a Kép-Írás alcímet viselte, melyben vizuális költészeti munkákat közöltünk. 19-20. számunkban emlékettünk meg az 1848--49-es forradalom és szabadságharc másfél százados évfordulóján a korabeli eseményekrôl. Különösen fontosnak tartottuk azt, hogy tematikus különszámunkban megemlékezzünk a pesti forradalom kitörésérôl, s szépprózai munkák segítségével idéztük fel a korabeli Pest és Buda hangulatát. Budapesti különszámunkban olyan neves szerzôk publikáltak, mint Géher István, Berkovits György, Konrád György, Tábor Ádám, Szilágyi Ákos, George Szirtes és Tandori Dezsô, hogy csak néhány nevet említsünk.
A Jelenlét éppen ebben a számában vált budapestivé, nem csupán tartalmában, de nevében is, természetesen folytatva az immár negyed évszázados lap hagyományát és a lap számozását.
A Budapesti Jelenlét 21. számában a régi Mozgó Világról közöltünk tanulmányt, mely a Budapesti Jelenlét számára fontos elôzmény és példakép. Megjelent még ebben a számunkban többek között Csuday Csaba, Julio Cortázar, Fay Weldon egy-egy írása. Most megjelenô 22. számunk szerzôi többek között Géher István, Németh György, Zsávolya Zoltán, Báger Gusztáv, Sipos Lajos, L. Simon László.


Folyóiratunk újságárusoknál és nagyobb könyvesboltokban kapható.

A Budapesti Jelenlét szerkesztôsége minden szerdán este 7 és fél 9 között tart összejövetelt az Astoria Kávéházban, ahol minden érdeklôdôt szeretettel várunk.