Makóért és Magunkért
Humán Ellátó Alapítvány
M A H E L A
Makó, Juhász Gyula tér 39. Tel/fax: (62) 212-150


Tájékoztató
az otthoni szakápolás keretében
végzett szolgáltatásokról

Alapítványunk 1996. március 25-én jött létre, melynek célja Makó város és vonzáskörzetében az egészségügyi ellátás javítása és új ellátórendszer létrehozása.

Az alapító okiratban megjelölt célnak megfelelõen 1996. december hónapjában létrejött az otthoni szakápolási csoport. A csoport tagjai egészségügyi végzettséggel rendelkezõ, jelentõs szakmai gyakorlatot magukének tudó szakemberekbõl áll. Mûködésünkhöz szükséges engedélyekkel rendelkezünk.

A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerzõdést kötöttünk, ezért a szakápolás háziorvos illetve kórházi orvos által megrendelhetõ.

Az ellátás ingyenes!

Szolgálatunk a beteg megszokott, családi környezetében nyújt  ápolási ellátást. Ez a szolgáltatás csak Magyarországon tarozik új ellátási formák közé. Nyugat-Európában évtizedek alatt kipróbált és jól mûködõ, gazdaságos rendszerként van elfogadva.


Az ellátás keretében leggyakrabban nyújtott szolgáltatásaink:

E felsoroláson kívül még a beteg érdekeit, igényeit és állapotát figyelembe véve állunk rendelkezésre.

Ha Ön vagy valamely családtagja, hozzátartozója ápolásra szorul, keressen bennünket az alábbi címen. Munkaidõn kívül üzenetrögzítõnk 24 órán keresztül áll rendelkezésre.

Makóért és Magunkért Humán Ellátó Alapítvány

Makó, Juhász Gyula tér 39.
Tel/fax: (62) 212-150


Az alapítványhoz érkezett köszönõlevelekbõl:További információ kérése és e-mail küldése:

mahela@c3.hu
Vissza a fõlapra


Copyright © 1997 Janos Kovacs. All rights reserved.

Last updated: Dec. 1, 1997