Contents


Vol. 112.               Autumn, 2016               No. 3


 

Juhász, Dezső: Issues in Hungarian historical dialectology Abstract   257

Honti, László: The research history and etymology of the word isa from the Funeral Sermon Abstract  269

Mészáros, Tamás: Laonikos on the ethnonyms of the Hungarians Abstract 284

Németh, Michał: A Slavonic approach to the etymology of Hung. ocsúdik ‘awake, come to’  Abstract   295

Czifra, Mariann: The Hungarian language reform and Kazinczy’s second Orthologue and Neologue Abstract 307

Etymologies. Pesti, János: Data on the etymology and localization of the place names Dáró, Daruvár, and Tinód 315

History of linguistics. C. Vladár, Zsuzsa: Who was the real author of Demonstration? 316 – Szili, Katalin: A heart-warming journey into the world of 17th-century conversations (On Kristóf Warmer’s ten-language Gazophylacium). 325 – A. Jászó, Anna: The bicentenary of József Szvorényi (1816–1892) 332

Reviews. Varga, Mónika: Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Facsimile edition with literal transcription, an introduction, and notes]. 347 – Szabó, József: Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei [Place names in Hajdú-Bihar County. Vol. 1: Hajdúböszörmény and Hajdúhadház Districts]. 352 – Hajdú, Anna: Oliviu Felecan ed., Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics  356

Society News. Farkas, Tamás: The 111th general assembly of the Society of Hungarian Linguistics. 360 – Nagy, L. János: László Péter is 90. 367 – Imre Békési is 80. 370 – Korompay, Klára: Lea Haader is 70. 372

Data from the history of Hungarian. Dömötör, Adrienne – Varga, Mónika: Neifs’ documents from the 16th century 375

Letter to the Editor. Adrienne Dömötör writes 382

List of contributors