Contents


Vol. 109.               Summer, 2013               No. 2.


 

Andrássy, György: The status of minority languages in the perspective of international law     257

Kugler, Nóra: Lexicalized evidential and epistemic-inferential expressions concerning visual perception     275

Imrényi, András: A dependency grammar analysis of constructions with “infiltrating” auxiliaries   Abstract 291

Krékits, József: On the question of duration and process in Hungarian verbs   Abstract   309

Minor Contributions. Kabán, Annamária: ‘Last year’s love’ by Jenő Dsida       323

Etymologies. Horváth, László: Notes on zalámbol ‘roam’. 325 – Rácz, János: Names of the most popular fish of Lake Balaton. 330 – Zoltán, András: Király ‘king’ and karéj ‘foil’     325

Spoken Hungarian. Kontra, Miklós: Mean sentence length in Budapest Sociolinguistic Interview?     342

Reviews. Bíró, Ferenc: New monographs on geographical names from the series of the Debrecen Workshop of Onomastics. 343 – Zoltán, András: Sebestyén Zsolt, Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára [An etymological dictionary of names of settlements in Bereg County]. 351 – Dőtsch, Szilvia: Csernicskó István ed., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben [Languages, people, situations. The use of Hungarian, Ukrainian, and Russian in Hungarian communities of Subcarpathia]. 354 – Szabó, Panna: Borsos Balázs, A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében [The regional structure of Hungarian popular culture and the computerisation of the Hungarian Ethnographic Atlas] I–II. 357 – Zelliger, Erzsébet: Gábor Hosszú, Heritage of scribes. The relation of Rovas scripts to Eurasian writing      362

Society News. Farkas, Tamás: Ferenc Ördög is 80. 366 – Nyomárkay, István: Károly Gadányi is 70. 369 – Zelliger, Erzsébet: Ottó Vörös is 70. 371 – Csepregi, Márta: Sándor Csúcs is 70      372

Data from the History of Hungarian. Mizser, Lajos: Personal names from Bereg County, 1570     375

List of contributors