Contents


Vol. 108.               Autumn, 2012               No. 3


 

Knipf-Komlósi, Erzsébet – Müller, Márta: A Dictionary of German Dialects in Hungary: On a dialect enclave dictionary in preparation  Abstract     257

H. Varga, Márta: On lowering stems Abstract     269

Slíz, Mariann: Proper names and categorisation     282

Tóth, Valéria: Patrociny settlement names in Europe Abstract     292

Szentgyörgyi, Rudolf: The Greek deed of gift of the monastery of Veszprém Valley – the earliest extant document of Hungarian?     303

Minor Contributions. Honti, László: Points in historical phonology apropos of Hungarian–Turkish relationships. 322 – Tóth, Endre: On the foundation of the Monasteryin the Veszprém Valley and Prince Imre’s fiancée. 327 – Holler, László: Comments on Endre Tóth’s contribution     330

Etymologies. Beke, József: Data on literary occurrences of the pronominal foms en, ten,min, tin. 332 Büky, László: Technical terms of cobbler’s craft in the Historical Dictionary ofHungarian in Transylvania. 334Horváth, László: On the etymology of szurkol ‘root for’     336

Historiography. Szili Katalin: Mátyás Bél’s Sprachmeister, again and again     341

Reviews. Major, Hajnalka: Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung. Band 1. 358 – Angyal, László: Baukó János, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben [Studies on nicknames in a bilingual environment]. 365 – Rácz, Anita: Bölcskei Andrea, A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában [The system of correlations of Hungarian place names in the age of natural name giving]. 367 – Ladányi, Mária: Kontra Miklós – Borbély Anna, A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZ I-2) egydimenziós tesztadatai [One-dimensional test data of the Budapest Sociolinguistics Interview]     370

Society News. Antalné Szabó, Ágnes: László Grétsy is 80. 373 – Knipf-Komlósi, Erzsébet: Károly Manherz is 70     376

Data from the history of Hungarian. Mizser, Lajos: Personal names from Bereg County, 1570     378

Letters to the editor. László Cseresnyési writes. – Attila Mártonfi writes     381

List of contributors