Contents


Vol. 108.               Spring, 2012               No. 1.


 

Prószéky, Gábor: Language technology and Hungarian linguisticsAbstract  1

Simon, Gábor: About style definitions in sociolinguisticsAbstract 18

Dömötör, Adrienne: Data in historical linguistics: principles, practice, and possibilitiesAbstract  39

Holler, László: On some fundamental questions related to the judgement-charter of the Monastery in the Veszprém Valley from the year 1109Abstract  51

Etymologies. Beke, József: On János Arany’s word felvehet ‘may pick up’. 72 – Horváth, László: Zalámboló lecsó ‘roaming ratatouille’. 73 – Kicsi, Sándor András: Dialectal words for ‘dog-tick’ 80

Historiography. Waseda, Mika: Teaching Hungarian in Osaka. State of the art and a historiographic perspective 81

Reviews. Tátrai, Szilárd: Tolcsvai Nagy Gábor, Kognitív szemantika [Cognitive semantics]. 85 – Szabó T., Annamária: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga eds., Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia [Linguistic ideologies, attitudes, and stereotypes. Papers form the 15th Language Use Conference]. 90 – Parapatics, Andrea: Kolláth Anna ed., A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada [Half a century of bilingual education in the Mura Region]. 98 – Varga, Mónika: T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit eds., A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai [Dimensions of humour. Papers from the 2nd Hungarian International Conference on Humour]. 102 – Raisz, Rózsa: Nagy L. János ed., Egy autonóm ember. Török Gábor emlékének [An autonomous man. In memory of Gábor Török] 105

Society News. Juhász, Dezső: The 107th general assembly of the Society of Hungarian Linguistics. 107 – Honti, László: Gábor Bereczki (1928–2012). 113 – Csepregi, Márta: László Keresztes is 70. 114 – Pusztai, Ferenc: Ferenc A. Molnár is 70 116

Data from the History of Hungarian. Tringli, István: Hungarian words and a Hungarian sentence in medieval documents of the Perényi family. 118 – Mizser, Lajos: Personal names from Bereg County, 1570 121

Letters to/from the editor. The Editor writes 124

List of contributors