Contents


Vol. 107.               Summer, 2011               No. 2.


Kertész, András: The principle of epistemological tolerance in theoretical linguistics Abstract 129

Siptár, Péter: Allomorphs and alternations Abstract 147

Dömötör, Adrienne: Attributive constructions with singular/plural alternation in Late Old Hungarian, in Middle Hungarian, and in Early Modern Hungarian Abstract   160

Nagy, L. János: On the analysis of chiastic configurations in sung texts Abstract 176

· Minor Contributions. Szentgyörgyi, Rudolf: An Old Hungarian vowel shift 193

· Etymologies. Büky, László: Kosboros szilva ‘orchid plums’. 198 – Kicsi, Sándor András: Nosztalgia ‘nostalgia’ 199

· Reviews. Vörös, Ferenc: Hajdú Mihály, Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink [An encyclopedia of surnames. The most frequent Hungarian family names]. 200 – Ördög, Ferenc: Farkas Tamás – Kozma István eds., A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban [Stories of changing surnames in time, space, and society]. 208 – Gallasy, Magdolna: Kontra Miklós – Bakró-Nagy Marianne eds., A nyelvészetről – egyes szám első személyben II. [On linguistics, in first person singular. Vol. 2]. 213 – Kövecses, Zoltán – Szabó, Réka: Czakó Gábor, Beavatás a magyar észjárásba [An introduction to the Hungarian mentality]. 220 – T. Somogyi, Magda: Janurik Tamás, Magyar képzőszótár. A mai magyar köznyelv képzőváltozatai [A dictionary of Hungarian derivational suffixes. Suffix alternants in Present-day Standard Hungarian] 227

· Miscellanea. Andor, József: The boundaries of lexical semantics and pragmatics: An interview with Ferenc Kiefer 232

· Society News. Nyomárkay, István: Janusz Bańczerowski is 70. 243 – C. Vladár, Zsuzsa: Zoltán Éder is 80. 245 – É. Kiss, Katalin: Ferenc Kiefer is 80. 247 – Kiss, Jenő: János Péntek is 70 249

· Data from the History of Hungarian. Mizser, Lajos: Personal names from Bereg County, 1570 251

           · Letters to/from the editor. Apor Kovács writes 254