Contents


Vol. 106.               December, 2010               No. 4.


Szentgyörgyi, Rudolf: Greek place names in The deed of foundation of the Abbey of Tihany Abstract 385

Rácz, Anita: On the historical semantics of Slavic ethnonyms in Hungarian  Abstract 396

Varga Horváth, Mária: Personal names in 18th-century Győr–Újváros: A sociolinguistic study  Abstract 410

Fóris, Ágota: Models and methods in LSP research: A sociolinguistic approach  Abstract 424

Kalcsó, Gyula: Could János Sylvester be the Hungarian translator of a printed fragment from Vienna?  Abstract 439

· Minor Contributions. Büky, László: On the rhythm of Csokonai’s “A shy request” 450

· Etymologies. Kicsi, Sándor András: Datolyaszilva, hurma ‘persimmon’ ... 454

· Spoken Hungarian. Borbély, Anna – Vargha, András: The variability of l in five occupational groups. Investigations in the spoken language corpus of the Budapest Sociolinguistic Interview .... 455

· Reviews. Hoffmann, István: Benkő Loránd, A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből [The Sovard issue. Chapters from the history of an Old Hungarian clan]. 470 – Kis, Ádám: Balázs Géza – Dede Éva eds., Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője [European orthographies: Past, present, and future]. 478 – Balogh, Judit: On a new edition of facsimiles of early Hungarian grammars. 483 – Zelliger, Erzsébet: Bokor József, Nyelviség és magyarság a Muravidéken [Hungarian language use in the Mura Region]. 487 – Cs. Jónás, Erzsébet: Szikszainé Nagy Irma ed., A Nyugat stiláris sokszínűsége [The stylistic variegation of Nyugat] 489

· Society News. Bauko, János: In memoriam Telekiné Nagy Ilona (1933–2010). 497 – Kiss, Jenő: Ferenc Pusztai is 70. 499 – Juhász, Dezső: József Szabó is 70. 501 – László Murádin is 80. 503 – Dr. Kazinczy, Ferenc: Message to the Society of Hungarian Linguistics 505

· Data from the History of Hungarian. N. Fodor, János: Late Old Hungarian personal names from North-East Hungary 506