Contents


Vol. CII.               March, 2006               No. 1.


Bańczerowski, Janusz: The language issue in the European Union Abstaract 1

Szabó, Zoltán: Reflections on comparative historical stylistics Abstaract 9

Nagy L., János: From the first to the very last Abstaract 19

Szili, Katalin: Messages hidden in language Abstaract 33

Bánréti, Zoltán: The double nature of conjunction heads in coordinate noun phrases  Abstaract 43

Büky, László: Theme and variations Abstaract 57

· Minor Contributions. H. Tóth, Tibor: Form is substance, too. 72 – H. Varga Márta: A semantic study of -(V)l and -(V)z, two synonymous denominal verb forming suffixes 78

· Etymologies. Mizser, Lajos: Two Hungarian family names 83

· Spoken Hungarian. Bene, Annamária: A possible explanation of the use of covert object pronouns in Vajdaság 85

· Reviews. Pethő, József: Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra, Retorika [Rhetoric]. 98 – Ördög, Ferenc: Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár (1000–1301) [A dictionary of personal names from the Árpádian age]. 104 – Fodor, István: Zoltán András, Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása [Polish and Belorussian translations of Miklós Oláh’s Athila from the 16th century]. 107 – Bárányné Komári, Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 1. A–Ly [A Hungarian–Ukrainian Dictionary, Vol. 1] 108

· Society News. Kiss, Jenő: The 101st general assembly of the Society of Hungarian Linguistics. 110 – Kontra, Miklós: In memoriam József Herman. 117 – Szépe, György: A last farewell to Iván Fónagy 121

· Letters to the Editor. The Editor writes. – András Róna-Tas writes 125

Main Page