Contents


Vol. C.               December, 2004               No. 4.


Hegedűs, József: Leibniz and the Finno-Ugrians Abstract 385

Nyomárkay, István: On sound change Abstract 395

Benkő, Loránd: The Old Hungarian place name forming suffix -j, -aj/-ej Abstract 406

Róna-Tas, András: Some remarks on Hungarian names of trees Abstract 419

A. Molnár, Ferenc: Additional remarks on the explanation of Sermo super sepulchrum Abstract 439

Tóth, Valéria: Inetymological consonants in early Hungarian place names Abstract 454

· Minor Contributions. Hegedűs, Attila: The role of proper names in the formation of a special group of words 470

· Etymologies. Mizser, Lajos: Vaskapu ‘iron gate’ as the name of various gorges 472

· History of Linguistics. Voigt, Vilmos: European patterns of terms for proverbs 474

· Reviews. Pusztai, Ferenc: Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János eds., Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet [Hungarology and a dimensional approach to language]. 482 — Honti, László: Vékony Gábor, Magyar őstörténet — magyar honfoglalás [The ancient history of Hungarians and the Hungarian Conquest]. 486 — Gheno, Danilo: Hungarian as the Etruscan of today? (On Mario Alinei’s book). 490 — Bölcskei, Andrea: Hoffmann István, Magyar helynévkutatás 1958—2002 [Hungarian place name research 1958—2002]. 498 — Czetter, Ibolya: Tátrai Szilárd, Az ’én’ az elbeszélésben [‘Ego’ in narratives]. 502 — Balázs, Géza: Domonkosi Ágnes, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban [Terms of address and of reference to the interlocutor in Hungarian] 505

· Miscellanea. Bóna, Judit — Imre, Angéla: International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen. 507 — †Pásztor, Emil: János Arany on the letter ly and its pronunciation 510

· Society News. Borzsák, István: †János Harmatta 511

· Letters to the Editor. István Koósz writes 512

 

Main Page