Contents


Vol. C.               March, 2004               No. 1.


Honti, László: Beliefs and hypotheses in Uralistics Abstract 1

É. Kiss, Katalin: Outlines of the verbal particle Abstract 15

D. Mátai, Mária: Conversion in Hungarian Abstract 43

Gósy, Mária: The temporal organisation of lexical retrieval Abstract 52

Pete, István: On alternating priorities in the subject–predicate relationship Abstract 66

· Minor Contributions. Fehértói, Katalin: The origin of the place name Pokaj and the Old Hungarian place name forming suffix -j ~ -aj/-ej 75

· Etymologies. A. Molnár, Ferenc: Csep(p) ~ csöp(p) ‘drop (n)/drip (v)’ 80 — Borzsák, István: Kap(z)si ‘greedy’ 81 — Büky László: Puruttya ‘slovenly’ 82

· History of Linguistics. Stemler, Ágnes: On the linguistic oeuvre of Flórián Mátyás 84

· Reviews. Kontra, Miklós: Lesley Milroy — Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and Interpretation 91 — Nyomárkay, István: Culture and the printing of books in the age of Enlightenment 99 — Szathmári, István: Forgács Tamás, Magyar szólások és közmondások szótára [A dictionary of Hungarian idioms and proverbs] 103 — Gáspári, László: Szathmári István, A stíluselemzés elmélete és gyakorlata  [The theory and practice of stylistic analysis] 105Juhász, Dezső: On two important handbooks of historical onomastics 107 — D. Mátai, Mária: Jakab László, A Jókai-kódex mint nyelvi emlék szótárszerű feldolgozásban [A dictionary of Jókai Codex as a linguistic record] 110

· Society News. Kiss, Jenő: The 99th general assembly of the Society of Hungarian Linguistics 114 — Grétsy, László: Last farewell to Aladár Szende 117 — Nyirkos, István: András Mező: An obituary 120 — Szűcs, Tibor: Greeting Béla Rónai on his 80th birthday 121

· Letters to the Editor. Viktor Rucskó writes 123

Main Page