Contents


Vol. XCIX.               September, 2003               No. 3.


Kiss, Jenő: On the oeuvre of Dezső Pais Abstract 257

Forgács, Tamás: Processes of lexicalization and grammaticalization in phraseological units Abstract 259

N. Varga, Andrea: Stem doublets and figura etymologica in István Gyöngyösi’s and Miklós Zrínyi’s poetry Abstract 273

Balogh, Judit: Appositive phrases Abstract 293

Szikszainé Nagy Irma: Interrogative pronouns and particles in rhetorical questions Abstract 300

Senga, Toru: Jujutsu and judo. Hungarian and international reflexes of some Japanese sports terms Abstract 310

Uzonyi Kiss Judit: Comments on nouns governing case-marked nouns Abstract 323

· Minor Contributions. Éder Zoltán: „After rain comes shine”: on the origin of the motto of the Hungarian Academy of Sciences 331

· Etymologies. Kávássy, Sándor: Tekintetes Karok és Rendek! ‘Honourable Estates of the Realm’. 335 — Mizser, Lajos: Olasz ‘Italian’. — Spanyol ‘Spanish’ 337

· Language Cultivation. Balázs, Géza: Variation and change as basic issues of language strategy. 339 — Pásztor, Emil: Four misbeliefs on correct usage: counterexamples from Arany’s Toldi 345

· Spoken Hungarian. Lakatos, Rita: Dialect texts from Torontálvásárhely (Debeljača) 347

· Reviews. Fodor, István: Havas Ferenc, A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány [The Marrism syndrome. Stalinism and linguistics]. 351 — Farkas, Tamás: Karády Viktor — Kozma István, Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig [Name and nation. Changing family names, name policy and minority power relations in Hungary from Feudalism to Communism]. 355 — Bóna, Judit: Beszédkutatás 2002 [Speech research 2002]. 360 — Bodó, Csanád: The proceedings of two conferences on Spoken Hungarian. 364 — N. Fodor, János: P. Lakatos Ilona (ed.), Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából [Excerpts from the research on language use in the Ukrainian—Romanian—Hungarian border region] 369

· Miscellanea. Szabó, József: A dialectological conference in Switzerland. 371 — H. Bottyánfy, Éva: Synonymy of motion verbs in early translations of the Bible 375

· Data from the History of Hungarian. Bánki, Judit: From István Wittnyédy’s letters 380

· Letters to the Editor. Ferenc A. Molnár writes 381

Main Page