Contents


Vol. XCIX.               March, 2003               No. 1.


Hajdú, Mihály: Communication and identification Abstract 1

Nemesi, Attila László: Interaction between linguistic levels in causation: What do alternative case-endings mean? Abstract 9

Horváth, László: Errors and idiosyncrasies in definiteness agreement Abstract 25

Éder, Zoltán: Ferenc Verseghy's Ungarische Sprachlehre - 185 years later Abstract 33

Kristó, Gyula: Karold, Doboka, Keán and other similar names Abstract 50

Pátrovics, Péter: Aspect in Polish and Hungarian: harmony and disharmony Abstract 56

· Minor Contributions. Székely, Gábor: The means of expressing moderate degree in Hungarian 65 — Demján, Adalbert: On the connection between Bible translations by Tamás Félegyházi and György Komáromi Csipkés 69 — A. Molnár, Ferenc: Early data concerning bare preverbs used in answering questions 70

· Etymologies. Kávássy, Sándor: Országlakók, országlakosok 'the gentry/the noblemen (of a country'); szolgabíró 'iudex nobilium' 71 — Péter, László: Rubicon 73 — Zoltán, András: Farvíz 'wake' 73

· Reviews. Tolcsvai Nagy, Gábor: Two books by András Kertész 81 — Büky, László: Aczél Petra - Bencze Lóránt, Mikor, miért, kinek, hogyan. Hatékonyság a nyelvi kommunikációban [When, why, for whom, and how. Efficiency in linguistic communication] 86 — Pelczer, Katalin: Benczik Vilmos, Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben [Language, writing, and literature: A communication theoretic approach] 90 — †Kiss, Lajos: Benderli Gün - Gülen Yilmaz - Kakuk Zsuzsa - Tasnádi Edit, Magyar-török szótár [A Hungarian-Turkish dictionary] 92 — Zsilinszky, Éva: Mihály Benkő, On the tracks of Friar Julian. Journeys across Mongolia 94

· Miscellanea. H. Bottyánfy, Éva: Synonymy of motion verbs in early translations of the Bible 94

· Society News. Kiss, Jenő: The 98th general assembly of the Society of Hungarian Linguistics 112 — Zaicz, Gábor: Last farewell to Péter Hajdú 115 — Nyomárkay, István: Lajos Kiss is 80 118 — Kiss, Jenő: A rare jubilee of an editor 120

· Data from the History of Hungarian. Hollós, Attila: Word historical data 121

· Letters to the Editor. László Péter writes 125

Main Page