Contents


Vol. XCVIII.               December, 2002               No. 4.


Eren, Hasan: On the etymological dictionary of the Hungarians Abstract 385

Hegedűs, József: On paracomparative word and language derivation Abstract 395

S. Hámori, Antónia: Adjective Phrases in Middle Hungarian texts Abstract 411

Szende, Tamás: Discord and reconciliation in the study of sound patterns Abstract 432

Jakusné Harnos, Éva: Metaphors in political news items of the printed media Abstract 442

Dömötör, Adrienne: Hungarian-writing hands of the Gyöngyösi Codex Abstract 450

· Minor Contributions. Horváth, Mária: The way of an old German student song 461

· Etymologies. Berecz, Ágoston: Cingár ‘thin’. 463 — Fehértói, Katalin: Reflections on the Árpádian personal names Egirih and Ruhtuk. 465 — A. Molnár, Ferenc: Commentaries on Balassi’s and Zrínyi’s poems 470

· Spoken Hungarian. Szabó, József: Changing dialect dictionaries — unchanging attitudes. 473 — Zelliger, Erzsébet: “Language loss, dialect loss, and language shift” 477

· Reviews. Juhász, Dezső: Benkő Loránd, Az ómagyar nyelv tanúságtétele [The testimony of Old Hungarian]. 478 — Markó, Alexandra: Éltető anyanyelvünk [Our mother tongue, the vital element]. 482 — Gerstner, Károly: Tamás Forgács, Ungarische Grammatik. 486 — Kara, György: Futaky István, Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar—magyar kapcsolatok kérdéséhez [Historical linguistic studies concerning the issue of Avar—Hungarian contacts in the Carpathian Basin]. 491 — Gecső, Tamás: Békési Imre, Osztatlan filológia [Philology undivided] 497

· Miscellanea. Kesztyüs, Tibor: Sándor Kőrösi Csoma’s manuscript in Göttingen. 499 — Le Calloc’h, Bernard: Who was Sándor Kőrösi Csoma’s first Tibetan teacher? 502

· Society News. Juhász, Dezső: Mihály Temesi commemorative conference and book exhibition in Ormánság 508

· Data from the History of Hungarian. Bánki, Judit: István Wittnyédy’s letter to Menyhért Kerekes 509

Main Page