Contents


Vol. XCVII.               December, 2001               No. 4.


 

Siptár, Péter: Three asymmetrical Hungarian consonantsAbstract 385

Vértes, Edit: Some problems of the development of Proto-Hungarian consonants  — Abstract   405

Gécseg, Zsuzsanna: On the syntax and semantics of contrastive topicAbstract   423

Székely, Gábor: Lexical intensification in HungarianAbstract 432

Benő, Attila: Semantic fields and loan words in Hungarian–Romanian linguistic contactsAbstract  446

Fehértói, Katalin: On the reliability of readings of personal names from the Árpádian age Abstract  460

Vladár, Zsuzsa C.: On the technical terms of Pál Pereszlényi’s grammarAbstract  467

· Minor Contributions. Móricz, Eszter: A contrastive analysis of echo words in Hungarian an Khalkha Mongolian. 479 — Thész, Dóra: Data on the survival in Nagytétény of a Turkish personal name from the age of the Turkish occupation of Hungary 484

· Etymologies. Borzsák, István: Dézentor and other similar items. 487 — Büky, László: Jungáta ’a type of cheese’. 489 — Kávássy, Sándor: Szemet szemért, fogat fogért ’measure for measure’. 491 — Beléállt a benga ’he got frightened’ 491

· Language Cultivation. Gyarmati, Imre: Jurt ’yurt’ or jurta ’id.’?  492

· Reviews. Mártonfi, Attila: A magyar nyelv az informatika korában [Hungarian in the age of informatics]. 493 — Zelliger, Erzsébet: Sándor Anna, Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban [Bilingualism and the use of mother tongue in a Hungarian speech community living in minority in Kolon]. 497 — Nagy, Ilona M.: A dictionary of the older Finnish literature. 501 — Nagy, L. János: A Festschrift for Mihály Péter  505

· Society News. Benkő, Loránd: Congratulations to Hasan Eren 509 — Herman, József: Ferenc Kiefer is seventy  510

 

Main Page